Người Việt Nam Định Cư Ở Nước Ngoài Có Được Nhận Chuyển Quyền Sử Dụng Đất Tại Việt Nam?

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được nhận chuyển quyền sử dụng đất tại Việt Nam là vấn đề mà nhiều cá nhân là người Việt hiện đang sinh sống lâu dài tại nước ngoài rất quan tâm. ACC là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý hàng đầu về đất đai.

1. Khái niệm người Việt Nam định cư ở nước ngoài

 • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.
 • Công dân Việt Nam là người mang quốc tịch Việt Nam.
 • Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài là người Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam mà khi sinh ra quốc tịch của họ được xác định theo nguyên tắc huyết thống và con, cháu của họ đang cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.

2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được nhận chuyển quyền sử dụng đất tại Việt Nam hay không?

Theo quy định của Điều 169 Luật Đất đai 2013, người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài được nhận quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau:

 • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở được nhận chuyển quyền sử dụng đất ở thông qua hình thức mua, thuê mua, nhận thừa kế, nhận tặng cho nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở hoặc được nhận quyền sử dụng đất ở trong các dự án phát triển nhà ở.
 • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhận quyền sử dụng đất thông qua việc Nhà nước giao đất.
 • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhận quyền sử dụng đất thông qua việc Nhà nước cho thuê đất.
 • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhận quyền sử dụng đất theo kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận; thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ; quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật; văn bản về việc chia tách quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật đối với hộ gia đình hoặc nhóm người có quyền sử dụng đất chung.

Do đó, người Việt Nam định cư ở nước ngoài chỉ được nhận quyền sử dụng đất tại Việt Nam trong một số trường hợp được quy định, thông qua các hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, theo quyết định, bản án, kết quả hòa giải… từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Dịch vụ pháp lý của ACC có lợi gì?

 • Trực tiếp lắng nghe, giải đáp thắc mắc về vấn đề người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được nhận chuyển quyền sử dụng đất tại Việt Nam hay không, điều kiện cụ thể trong từng trường hợp.
 • Tư vấn trình tự, thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thủ tục đăng ký biến động.
 • Tư vấn các hợp đồng về quyền sử dụng đất, bảo đảm quyền lợi cho khách hàng.

Bài viết trên đã giúp trả lời cho câu hỏi người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được nhận chuyển quyền sử dụng đất tại Việt Nam không. Hãy liên hệ với ACC nếu bạn cần tư vấn chi tiết hơn về vấn đề này.

 

TÌM KIẾM TIN TỨC