• Luật đấu giá tài sản 2016 số 01/2016/QH14 mới nhất
 • 09:11, 19-05-2023
 • QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 01/2016/QH14 Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2016   LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật đấu giá tài sản. Chương I

 • Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
 • 18:00, 25-07-2022
 • Đối với hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành sau khi Bên mời thầu đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Việc phát hành hồ sơ mời thầu có hai hình thức, đối với đấu thầu qua mạng, hồ sơ mời thầu được phát hành trực tiếp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia khi đăng tải Thông báo mời thầu. Đối với đấu thầu trực tiếp không qua mạng, hồ sơ mời thầu được phát hành bằng hình thức bán hồ sơ tại trụ sở của Bên mời thầu.

 • Quy định bảo đảm dự thầu
 • 17:19, 25-07-2022
 • Theo quy định, “Bảo đảm dự thầu” là việc nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam để bảo đảm trách nhiệm dự thầu của nhà thầu, nhà đầu tư trong thời gian xác định theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

 • Lương hưu khi suy giảm khả năng lao động 61%
 • 17:06, 25-07-2022
 • 20/02/2021 Bố tôi là Phan Ngọc Tiến, là lao động làm việc lâu năm trong công ty vận tải đường sắt Nam Á. Năm nay bố tôi ngoài 50 tuổi. Trong quá trình công tác bố tôi bị suy giảm 61% khả năng lao động, có biên bản giám định. Nay vì thấy sức khỏe

 • Người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế 
 • 16:48, 25-07-2022
 • 20/02/2021 Em tên là Phạm Thị Hường, hiện đang là sinh viên trường đại học Vinh. Hiện em vừa học vừa làm, em có ký hợp đồng lao động với công ty TNHH Hoa Phượng Đỏ và được công ty mua thẻ bảo hiểm y tế. Vậy em có phải mua bảo hiểm y tế

 • Đóng bảo hiểm khi nghỉ sinh con
 • 16:32, 25-07-2022
 • 23/02/2021 Nội dung bài viết: Tôi làm việc cho công ty TNHH Hoàng An từ năm 2009, có tham gia bảo hiểm. Từ ngày 1/ 8/2016, tôi bắt đầu nghỉ sinh con, có hồ sơ hợp lệ. Theo quy định tôi được nghỉ 6 tháng. Vậy trong thời gian nghỉ thai sản tôi có phải