Thời hạn cấp giấy phép an ninh, trật tự

Thời hạn cấp giấy phép an ninh, trật tự được quy định chặt chẽ bởi pháp luật. Thời hạn cấp giấy phép an ninh trật tự là khác nhau đối với các trường hợp khác nhau. Bài viết dưới đây là những cập nhật mới nhất của chúng tôi về thời hạn cấp giấy phép an ninh, trật tự.

Văn bản quy phạm pháp luật

Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính Phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Thời hạn cấp giấy phép an ninh, trật tự 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 23:

“Thời hạn hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định như sau:

a) Không quá 05 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại các Điều 19, 20 và các khoản 2, 3, 4 Điều 22 Nghị định này;

b) Không quá 04 ngày làm việc đối với trường hợp cấp đổi, cấp lại quy định tại Điều 21 và khoản 1 Điều 22 Nghị định này.”

Như vậy, thời hạn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự là 04 ngày làm việc đối với các trường hợp cấp lại và 05 ngày làm việc đối với các trường hợp khác.

Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thì trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan Công an phải có văn bản trả lời cơ sở kinh doanh và nêu rõ lý do. (Theo khoản 4 Điều 23).

Trên đây là một số thông tin về quy định về giấy phép an ninh trật tự. Để tránh vi phạm các quy định của pháp luật gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, sản xuất, chúng ta cần hiểu rõ các quy định của luật hiện hành về vấn đề pháp lý nêu trên.

Tin cùng chuyên mục
Các tin khác