An ninh trật tự

  • Các trường hợp thu hồi giấy phép an ninh trật tự
  • Các trường hợp thu hồi giấy phép an ninh trật tự
  • Trong một số trường hợp theo quy định của pháp luật, cơ quan Công an có quyền thu hồi Giấy phép an ninh, trật tự đã cấp cho các cơ sở kinh doanh. Bài viết dưới đây là cập nhật mới nhất của chúng tôi những quy định của pháp luật về các trường hợp thu hồi giấy phép an ninh, trật tự.

Đầu tư nước ngoài

  • Dịch vụ tư vấn đầu tư ra nước ngoài
  • Dịch vụ tư vấn đầu tư ra nước ngoài
  • Chuyên tư vấn, hỗ trợ các vấn đề về dịch vụ tư vấn đầu tư ra nước ngoài và các thủ tục pháp lý liên quan. Dưới đây là một số thông tin cụ thể về dịch vụ tư vấn đầu tư ra nước ngoài và những yêu cầu trong hồ sơ.

Luật điện lực

Pháp luật cạnh tranh

  • Luật cạnh tranh năm 2018 số 23/2018/QH14 mới nhất
  • Luật cạnh tranh năm 2018 số 23/2018/QH14 mới nhất
  • QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 23/2018/QH14 Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2018   LUẬT CẠNH TRANH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Cạnh tranh. Chương