Hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự

Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự sẽ được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp đổi trong một số trường hợp theo quy định của pháp luật. Bài viết dưới đây là cập nhật mới nhất của chúng tôi về cấp đổi giấy chứng nhận an ninh trật tự.

 

Văn bản quy phạm pháp luật

Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính Phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Các trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận an ninh trật tự

Cơ quan Công an có thẩm quyền sẽ cấp đổi giấy chứng nhận an ninh trật tự trong các trường hợp sau:

“Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự được cấp đổi trong những trường hợp bị hư hỏng, sai thông tin, có thay đổi nội dung thông tin ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự hoặc hết thời hạn sử dụng.” (Khoản 1 Điều 21)

Hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận an ninh trật tự

Hồ sơ đề nghị cấp đổi gồm các tài liệu sau đây:

a) Văn bản đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) gửi cơ quan Công an có thẩm quyền;

b) Bản sao hợp lệ các tài liệu chứng minh sự thay đổi của các thông tin ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (nếu có);

c) Tài liệu quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định này trong trường hợp thay đổi người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh;

d) Bản chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đã được cấp.

 

Trên đây là một số thông tin về hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự. Để tránh vi phạm các quy định của pháp luật gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, sản xuất, chúng ta cần hiểu rõ các quy định của luật hiện hành về vấn đề pháp lý nêu trên.

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật