Quy trình xin cấp giấy phép an ninh trật tự ACC Group

Giấy phép an ninh trật tự là một loại giấy phép cần thiết cho các cơ sở kinh doanh những ngành nghề có điều kiện. Bài viết dưới đây là những cập nhật mới nhất chúng tôi về quy trình xin cấp giấy phép an ninh trật tự.

 

Hình thức nộp hồ sơ xin cấp giấy phép an ninh, trật tự

Theo quy định tại khoản 2, Điều 23 Nghị định 96/2016/NĐ-CP:

“Cơ sở kinh doanh chọn một trong các hình thức nộp hồ sơ sau đây:

a) Nộp trực tiếp cho cơ quan Công an có thẩm quyền;

b) Gửi qua cơ sở kinh doanh dịch vụ bưu chính;

c) Nộp qua Cổng thông tin điện tử quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của Bộ Công an.

Đối với hình thức nộp hồ sơ qua Cổng thông tin điện tử quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của Bộ Công an thì khi nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, cơ sở kinh doanh phải chuyển cho cơ quan Công an có thẩm quyền các văn bản, tài liệu quy định tại các Điều 19, 20, 21 hoặc Điều 22 Nghị định này.”

Quy trình xin cấp giấy phép an ninh trật tự acc group

ACC Group là công ty chuyên cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép an ninh trật tự. Trình tự ACC Group thực hiện như sau:

  • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ

thể;

  • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể

thực hiện các thủ tục;

  • ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;
  • Tư vấn cho khách hàng những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục;
  • Bàn giao kết quả.

 

Trên đây là một số thông tin về quy trình xin cấp giấy phép an ninh trật tự. Để tránh vi phạm các quy định của pháp luật gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, sản xuất, chúng ta cần hiểu rõ các quy định của luật hiện hành về vấn đề pháp lý nêu trên.