• Luật Đất đai 1993 24-L/CTN
 • 09:52, 24-05-2023
 • QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 24-L/CTN Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 1993 LUẬT ĐẤT ĐAI SỐ 24-L/CTN NGÀY 14/07/1993 CỦA QUỐC HỘI Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản

 • Quy định về cách tính giá đất
 • 10:43, 02-08-2022
 • Pháp luật quy định về nguyên tắc, phương pháp,… định giá đất phức tạp và nằm rải rác ở nhiều văn bản pháp luật. Bài viết nhằm cung cấp những thông tin cơ bản về quy định về cách tính giá đất. ACC là đơn vị chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ tư vấn về đất đai. Mời bạn tham khảo chi tiết về dịch vụ này.

 • Quy định về bước giá trong đấu giá đất
 • 10:31, 02-08-2022
 • Bài viết nhằm cung cấp những thông tin cơ bản liên quan đến quy định về bước giá trong đấu giá đất. ACC là đơn vị chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ đấu giá đất. Mời bạn tham khảo chi tiết về dịch vụ này.

 • Quy định về đấu giá đất ở (cập nhật quy định hiện hành)
 • 10:16, 02-08-2022
 • Quy trình đấu giá đất ở (đấu giá quyền sử dụng đất ở) phải tuân thủ theo các quy định về đấu giá đất ở. ACC là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật nói chung, tư vấn các quy định trong lĩnh vực đất đai nói riêng.

 • Quy định về đất công phải đấu giá
 • 10:04, 02-08-2022
 • Nhà nước giao đất công có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất công phải thực hiện theo quy định về đất công phải đấu giá. ACC là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật về đất đai. Mời các bạn tham khảo.

 • Tội vi phạm quy định về đấu giá đất
 • 09:54, 02-08-2022
 • Tội vi phạm quy định về đấu giá đất là một loại hành vi vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản theo Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Người phạm tội sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

 • Quy định về bán đấu giá quyền sử dụng đất
 • 09:47, 02-08-2022
 • Đấu giá quyền sử dụng đất là một hình thức để Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Khi tổ chức và tham gia vào hoạt động này cần phải tuân theo quy định về bán đấu giá quyền sử dụng đất. ACC là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật về đất đai.

 • Quy định về bảng giá đất Thành phố Hồ Chí Minh
 • 09:37, 02-08-2022
 • Để tính các loại thuế, phí, tiền sử dụng đất, giá trị quyền sử dụng đất,… trên đại bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều trường hợp thì phải dựa trên quy định về bảng giá đất Thành phố Hồ Chí Minh

 • Quy định về bán đấu giá đất
 • 09:22, 02-08-2022
 • Bài viết nhằm cung cấp những thông tin cơ bản về quy định về bán đấu giá đất như nguyên tắc, điều kiện của tổ chức, cá nhân tổ chức và tham gia đấu giá. ACC là đơn vị chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ đấu giá đất. Mời bạn tham khảo chi tiết về dịch vụ này.