• Quyền của cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật
  • 07:19, 11-08-2022
  • Cơ quan bảo hiểm xã hội là cơ quan trực tiếp quản lý, giải quyết quyền lợi cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Vậy Quyền của cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật là gì? Cùng ACC tìm hiểu qua nội dung bài viết dưới đây.