• Thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai
  • 06:36, 11-08-2022
  • Trường hợp thực hiện các biện pháp tránh thai, pháp luật cũng quy định về thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về điều kiện và thời gian hưởng chế độ này theo quy định mới nhất.

  • Thời gian tính ngày nghỉ phép năm và các khoản trợ cấp
  • 06:31, 11-08-2022
  • 23/01/2021 Nội dung bài viết: Theo điều 75 Bộ luật lao động, cứ năm năm làm việc liên tục, người lao động (NLĐ) được cộng thêm một ngày phép năm. Vậy số năm làm việc được tính từ ngày vào làm việc hay từ ngày được ký hợp đồng lao động (HĐLĐ)? Nếu ngày ký