• Công văn 1089/BYT-DP năm 2022 phòng, chống dịch cho người Việt Nam tại U-crai-na về nước do Bộ Y tế ban hành
  • 08:00, 09-03-2022
  • Bộ Y tế nhận được Công văn số 905/LS-BHCD ngày 05/3/2022 của Cục Lãnh sự – Bộ Ngoại giao về chuyến bay sơ tán bà con tại U-crai-na và Công văn số 182/TCTHK-KHPT ngày 04/3/2022 của Tổng công ty hàng không Việt Nam về việc đưa công dân Việt Nam tại U-crai-na về nước. Thực hiện kết luận của Chủ tịch nước tại cuộc họp ngày 05/3/2022 về việc đón người Việt Nam từ U-crai-na về nước, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

Xem nhiều nhất