Công văn 1438/VPCP-CN năm 2022 triển khai 05 dự án đường cao tốc trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 1438/VPCP-CN năm 2022 triển khai 05 dự án đường cao tốc trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1438/VPCP-CN
V/v triển khai 05 dự án đường cao tốc trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

– Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
– Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
– Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
– Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Về việc triển khai 05 dự án đường cao tốc trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV (gồm các dự án: Đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội, Đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, Đường cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, Đường cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, Đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến như sau:

Đề nghị các Bộ trưởng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 2 Thành phố chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, đặc biệt là phải tập trung thẩm định nhanh để hoàn thiện hồ sơ có chất lượng, kịp tiến độ trình các cấp có thẩm quyền. Sau khi có Báo cáo thẩm định, Văn phòng Chính phủ lấy ý kiến Thành viên Chính phủ bằng phiếu. Riêng Dự án Đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội và Dự án Đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện trình xin ý kiến Ban cán sự đảng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

$(document).ready(function () {

$(“.rawContent-505789 img”).each(function myfunction() {
if ($(this).attr(“src”) != “/images/loading.gif” && $(this).attr(“src”) != “/images/user/tongthuky.png” && $(this).attr(“src”) != “/images/user/thukytruong.png”) {
$(this).attr(“src”, “https://files.thukyluat.vn/uploads/doc2htm/” + $(this).attr(“src”));
}
});

$(“p:contains(‘This translation is made by’)”).remove();
$(“p:contains(‘This translation is translated by’)”).remove();
$(“p:contains(‘translation is translated by’)”).remove();

$a = $(“div.MainContentAll table a:contains(‘FILE ĐƯỢC’)”);
if ($a == undefined || $a == “undefined” || $a.html() == null) {
$a = $(“div.MainContentAll table a:contains(‘ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN’)”);
}
if ($a == undefined || $a == “undefined” || $a.html() == null) {
$a = $(“div.MainContentAll table a:contains(‘FILE ĐÍNH’)”);
}

$td = $(“div.MainContentAll table td:contains(‘FILE ĐƯỢC’)”);
if ($td == undefined || $td == “undefined” || $td.html() == null) {
$td = $(“div.MainContentAll table td:contains(‘ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN’)”);
}
if ($td == undefined || $td == “undefined” || $td.html() == null) {
$td = $(“div.MainContentAll table td:contains(‘FILE ĐÍNH’)”);
}
if ($a != undefined && $a != “undefined” && $a.html() != null) {

$a.html(“Văn bản này có file đính kèm, bạn vui lòng tải Văn bản về để xem toàn bộ nội dung.”);
$a.attr(“href”, “#TaiVe”);
$td.html($a[0].outerHTML + “

“);
}
else {

$(“table>tbody>tr>td>p[align=center]>b span:contains(‘ATTACH FILE’)”).parent().parent().parent().html(“”);
$(“div[align=center]>table td:contains(‘ATTACHED FILE’)”).html(“

This document has attachments. You must download the document to see the entire contents.

“);
$(“div[align=center]>table td:contains(‘FILE ATTACHED’)”).html(“”);
$(“div[align=center]>table td:contains(‘ATTACHED TO DOCUMENT’)”).html(“

This document has attachments. You must download the document to see the entire contents.

“);
$td.html(“”);
}

// $(“div.MainContent style”).html(“”);
$(“div.MainContent table”).each(function () { $(this).removeAttr(“style”); });
$(“div.MainContent base”).remove();

// $(“div.MainContentEN style”).html(“”);
$(“div.MainContentEN table”).each(function () { $(this).removeAttr(“style”); });
$(“div.MainContentEN base”).remove();
});

.MainContent , .MainContentEN {font-size: 14px;
line-height: 1.42857143;
color: #333;}

.MainContent *, .MainContentEN *{ max-width: 100%;}

.MainContent a.text-blue , .MainContentEN a.text-blue{
color: #0492db;
}

.MainContent p, .MainContentEN p {
margin-top: 6.0pt;
margin-bottom: 6.0pt;}

img {max-width: 100%;}

.VN_1 {width:167.4pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt}.VN_2 {width:275.4pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt}.VN_3 {font-size:8.0pt}.VN_4 {text-align:right}.VN_5 {width:141.9pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt}.VN_6 {margin-right:0in;margin-bottom:0in; margin-left:.1pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;text-indent:-.1pt}.VN_7 {position:relative;top:0pt}.VN_8 {width:277.05pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt}.VN_9 {margin-right:0in;margin-bottom:0in;margin-left:.1pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-.1pt}.VN_10 {position:relative; top:0pt}.VN_11 {width:221.4pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt}