• Giấy phép an ninh, trật tự là gì?
 • 06:32, 26-07-2022
 • Đối với các cá nhân, hộ gia đình hoặc doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự và phạm vi quản lý thì phải cung cấp được giấy phép an ninh, trật tự. Bài viết dưới đây là những quy định mới nhất về giấy phép an ninh, trật tự.

 • Cơ quan cấp giấy phép an ninh, trật tự
 • 06:26, 26-07-2022
 • Quy định của pháp luật có sự khác nhau về thẩm quyền cấp giấy phép an ninh, trật tự cho các ngành nghề kinh doanh có điều kiện khác nhau. Bài viết dưới đây là cập nhật mới nhất của chúng tôi về thẩm quyền cấp giấy phép an ninh, trật tự. 

 • Các nội dung trong mẫu giấy phép an ninh, trật tự
 • 06:19, 26-07-2022
 • Giấy phép an ninh, trật tự (Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự) được cấp bởi cơ quan Công an theo mẫu được quy định bởi pháp luật và đảm bảo đầy đủ một số nội dung. Bài viết dưới đây là cập nhật mới nhất của chúng tôi về nội dung mẫu giấy phép an ninh, trật tự.

 • Thủ tục nộp hồ sơ xin cấp giấy phép an ninh, trật tự
 • 06:18, 26-07-2022
 • Giấy phép an ninh trật tự được cấp bởi Cơ quan Công an có thẩm quyền sau khi cơ sở kinh doanh hoàn tất thủ tục nộp hồ sơ xin cấp phép an ninh, trật tự. Bài viết dưới đây là cập nhật mới nhất của chúng tôi về quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục xin cấp giấy phép an ninh trật tự.

 • Mức xử phạt không có giấy phép an ninh, trật tự
 • 06:07, 26-07-2022
 • Giấy phép an ninh, trật tự là một loại giấy phép bắt buộc đối với các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện an ninh, trật tự và phạm vi quản lý. Trong quá trình kinh doanh nếu các cơ sở kinh doanh trên không xuất trình được giấy phép an ninh, trật tự thì sẽ bị xử phạt không có giấy phép an ninh trật tự. Bài viết dưới đây là cập nhật mới nhất của chúng tôi về xử phạt không có giấy phép an ninh trật tự.

 • Thủ Tục Xin Cấp Giấy Phép Đăng Ký Kinh Doanh Công Ty Xây Dựng.
 • 06:03, 26-07-2022
 • Muốn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh công ty xây dựng theo quy định của pháp luật. Các bạn có thể tham khảo dịch vụ đăng ký kinh doanh công ty xây dựng của ACC Group qua bài viết sau.

 • Mẫu Dịch Giấy Phép Đăng Ký Kinh Doanh Cho Doanh Nghiệp
 • 05:54, 26-07-2022
 • Mẫu dịch giấy phép đăng ký kinh doanh là một trong các loại giấy tờ cần phải có trong quá trình hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài. ACC là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật giấy phép đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

 • Thủ Tục Xin Cấp Giấy Phép Đăng Ký Kinh Doanh Điện
 • 05:50, 26-07-2022
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh điện là điều kiện bắt buộc đối với các doanh nghiệp mong muốn kinh doanh các lĩnh vực về điện. ACC là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh điện cho doanh nghiệp.