• Chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện
 • 14:21, 02-08-2022
 • Để được tha tù trước thời hạn, người đang chấp hành án phạt tù phải đáp ứng được một số điều kiện của pháp luật hình sự. Bài viết dưới đây là cập nhật mới nhất về chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

 • Nghị quyết hướng dẫn về tha tù trước thời hạn
 • 14:15, 02-08-2022
 • Nghị quyết hướng dẫn về tha tù trước thời hạn là một văn bản của Hội đồng thẩm phán, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành Điều 66 và Điều 106 Bộ luật Hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện. Bài viết dưới đây là cập nhật mới nhất về nghị quyết hướng dẫn về tha tù trước thời hạn.

 • Quản lý tha tù trước thời hạn
 • 14:09, 02-08-2022
 • Tha tù trước thời hạn có điều kiện là một biện pháp được áp dụng đối với người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn khi đáp ứng được một số điều kiện luật định. Bài viết dưới đây là cập nhật mới nhất về quản lý tha tù trước thời hạn.

 • Những trường hợp ko được tha tù trước thời hạn
 • 14:01, 02-08-2022
 • Những trường hợp ko được tha tù trước thời hạn được quy định cụ thể tại bộ luật hình sự 2015. Bài viết dưới đây là cập nhật mới nhất của chúng tôi về những trường hợp ko được tha tù trước thời hạn.

 • Thủ tục tha tù trước thời hạn có điều kiện
 • 13:51, 02-08-2022
 • Tha tù trước thời hạn có điều kiện là biện pháp được Tòa án áp dụng đối với người đang chấp hành án phạt tù khi có đủ các điều kiện theo quy định của Bộ luật Hình sự, xét thấy không cần buộc họ phải tiếp tục chấp hành án phạt tù tại cơ sở giam giữ. Thủ tục tha tù trước thời hạn được thực hiện như thế nào? ACC xin cung cấp đến bạn đọc thủ tục về tha tù trước thời hạn có điều kiện. Mời bạn tham khảo chi tiết về thủ tục này.

 • Quy định về hoãn chấp hành hình phạt tù và tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù
 • 13:43, 02-08-2022
 • Hoãn chấp hành hình phạt tù và tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù là hai biện pháp thể hiện sự khoan dung  của pháp luật nói chung và pháp luật hình sự nói riêng đối với người bị kết án phạt tù. Tuy nhiên không phải trường hợp nào người phạm tội cũng được áp dụng hai biện pháp này. Vậy pháp luật quy định những trường hợp nào được hoãn chấp hành hình phạt tù và tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù. Bài viết sau đây xin cung cấp đến bạn đọc Quy định về hoãn chấp hành hình phạt tù và tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù. Mời bạn tham khảo chi tiết về quy định này.

 • Thủ tục tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù
 • 13:36, 02-08-2022
 • Tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù là việc người đang chấp hành hình phạt tù được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù trong một số trường hợp nhất định. Thẩm quyền và thủ tục tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù được quy định như thế nào? ACC xin cung cấp đến bạn đọc thủ tục tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù. Mời bạn tham khảo chi tiết về thủ tục này.

 • Thủ tục tạm hoãn chấp hành hình phạt tù
 • 13:27, 02-08-2022
 • TNhững năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 đã được ban hành phù hợp với các giai đoạn hiện tại, là căn cứ để các cơ quan chức năng xử lý các vụ án hình sự, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh những quy định hết sức nghiêm khắc để trừng trị những kẻ phạm tội một cách thích đáng thì Nhà nước ta cũng có những chính sách khoan hồng đối với những người phạm tội trong các trường hợp đặc biệt. Hoãn chấp hành hình phạt là một trong số những chính sách như vậy. Nó ảnh hưởng đến chính người phạm tội và cả những người thân, bạn bè xung quanh họ. Vậy cụ thể pháp luật quy định như thế nào về tạm hoãn chấp hành hình phạt tù? Thủ tục thực hiện tạm hoãn chấp hành hình phạt tù ra sao? Hãy cùng ACC tìm hiểu:

 • Mẫu đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù
 • 13:20, 02-08-2022
 • Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Với Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 đã được ban hành phù hợp với các giai đoạn hiện tại, là căn cứ để các cơ quan chức năng xử lý các vụ án hình sự, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh những quy định hết sức nghiêm khắc để trừng trị những kẻ phạm tội một cách thích đáng thì Nhà nước ta cũng có những chính sách khoan hồng đối với những người phạm tội trong các trường hợp đặc biệt. Hoãn chấp hành hình phạt là một trong số những chính sách như vậy. Để được xem xét hoãn chấp hành hình phạt tù thì người phạm tội cần nộp đơn đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù. Vậy mẫu đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù như thế nào? Hãy cùng ACC tìm hiểu:

 • Quy định về thẩm quyền hoãn chấp hành hình phạt tù
 • 13:09, 02-08-2022
 • Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 là căn cứ để các cơ quan chức năng xử lý các vụ án hình sự, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh những quy định hết sức nghiêm khắc để trừng trị những kẻ phạm tội một cách thích đáng thì Nhà nước ta cũng có những chính sách khoan hồng đối với những người phạm tội trong các trường hợp đặc biệt. Hoãn chấp hành hình phạt là một trong số những chính sách như vậy. Nó ảnh hưởng đến chính người phạm tội và cả những người thân, bạn bè xung quanh họ. Vậy cụ thể pháp luật quy định như thế nào về quy định về thẩm quyền hoãn chấp hành hình phạt tù? Ai là chủ thể có thẩm quyền hoãn chấp hành hình phạt tù?