Nghị quyết hướng dẫn về tha tù trước thời hạn

Nghị quyết hướng dẫn về tha tù trước thời hạn là một văn bản của Hội đồng thẩm phán, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành Điều 66 và Điều 106 Bộ luật Hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện. Bài viết dưới đây là cập nhật mới nhất về nghị quyết hướng dẫn về tha tù trước thời hạn.

 

1. Tha tù trước thời hạn có điều kiện là gì?

Theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết hướng dẫn về tha tù trước thời hạn số 01/2018/NQ-HĐTP, tha tù trước thời hạn có điều kiện được quy định như sau: “Tha tù trước thời hạn có điều kiện là biện pháp được Tòa án áp dụng đối với người đang chấp hành án phạt tù khi có đủ các điều kiện theo quy định của Bộ luật Hình sự, xét thấy không cần buộc họ phải tiếp tục chấp hành án phạt tù tại cơ sở giam giữ.

 

2. Quyết định tha tù trước hạn có điều kiện có được hủy bỏ không?

Quyết định tha tù trước thời hạn được thực hiện bởi Cơ quan thi hành án hình sự hoặc Tòa án khi người chấp hành án phạt tù đáp ứng được các điều kiện quy định tại nghị quyết hướng dẫn về tha tù trước thời hạn. Theo đó, các cơ quan này cũng có thẩm quyền hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn, cụ thể như sau: “Trong thời gian thử thách, theo đề nghị của Cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền, Tòa án đã ra quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện có thể hủy bỏ quyết định này đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và buộc họ phải chấp hành phần hình phạt tù còn lại chưa chấp hành, nếu họ cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính 02 lần trở lên.”

 

3. Điều kiện tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm ít nghiêm trọng.

Người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm ít nghiêm trọng, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 66 của Bộ luật Hình sự có thể được tha tù trước thời hạn có điều kiện khi có đủ các điều kiện được hướng dẫn tại các Khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 2 của Nghị quyết hướng dẫn về tha tù trước thời hạn. Cụ thể như sau:

  • Phạm tội lần đầu.

Được coi là phạm tội lần đầu và có thể xem xét nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Trước đó chưa phạm tội lần nào;

b) Trước đó đã thực hiện hành vi phạm tội nhưng được miễn trách nhiệm hình sự;

c) Trước đó đã thực hiện hành vi phạm tội nhưng được áp dụng biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng;

d) Trước đó đã bị kết án nhưng thuộc trường hợp được coi là không có án tích.

  • Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt thể hiện ở việc chấp hành tốt Nội quy trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ; tích cực học tập, lao động cải tạo và phải có đủ kỳ xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.
  • Có nơi cư trú rõ ràng.

Nơi cư trú là nơi tạm trú hoặc thường trú theo quy định của Luật Cư trú mà người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về cư trú, sinh sống thường xuyên sau khi được tha tù.

Nơi cư trú rõ ràng là nơi cư trú có địa chỉ được xác định cụ thể.

  • Đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, án phí và nghĩa vụ bồi thường thiệt hại.
  • Đã chấp hành được ít nhất một phần hai mức phạt tù có thời hạn; ít nhất là 15 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân nhưng đã được giảm xuống tù có thời hạn.

 

Trên đây là quy định của pháp luật hiện hành về Nghị quyết hướng dẫn về tha tù trước thời hạn. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình, các bên cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật nêu trên.