• Quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động tín dụng
 • 21:42, 10-08-2022
 • Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải duy trì các quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn để duy trì tỷ lệ an toàn vốn , bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền, tăng cường khả năng chịu đựng rủi ro của các tổ chức tín dụng trước những cú sốc của thị trường. Sau đây cùng ACC GROUP tìm hiểu.

 • Cập nhật Quy định về phá sản tổ chức tín dụng 2021
 • 21:29, 10-08-2022
 • Theo quy định của pháp luật, tổ chức tín dụng gồm nhiều loại hình như ngân hàng, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, tổ chức tín dụng vi mô, quy tín dụng nhân dân. Trên thực tế, đã xảy ra tình trạng tổ chức tín dụng vỡ nợ, lâm vào tình trạng phá sản. Sau đây ACC GROUP cập nhật quy định về phá sản tổ chức tín dụng 2020

 • Quy định trạng thái ngoại hối
 • 21:19, 10-08-2022
 • Quy định trạng thái ngoại hối của tổ chức tín dụng là gì? Văn bản nào quy định vấn đề này? Hãy cũng ACC theo dõi bài viết dưới đây.

 • Quy định ngoại tệ khi xuất cảnh
 • 21:13, 10-08-2022
 • Theo quy định, cá nhân khi xuất cảnh chỉ được mang đồng Việt Nam và tiền của nước mình nhập cảnh theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Quyết định này, không được mang đô la Mỹ hay bất cứ các loại ngoại tệ nào khác trừ trường hợp cá nhân khi xuất cảnh được mang đô la Mỹ hay các loại ngoại tệ khác là số ngoại tệ đã mang vào và đã kê khai Hải quan cửa khẩu khi nhập cảnh thì phải làm thủ tục khai báo Hải quan và xuất trình tờ khai Hải quan có xác nhận đã mang vào khi nhập cảnh. Hải quan cửa khẩu căn cứ vào tờ khai nhập cảnh lần trước để giải quyết cho mang ra nước ngoài khi xuất cảnh. Tờ khai Hải quan xác nhận số ngoại tệ mang vào khi nhập cảnh lần gần nhất chỉ có giá trị cho phép mang ra khi xuất cảnh lần tiếp theo trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày kê khai số ngoại tệ mang vào trên tờ khai Hải quan khi nhập cảnh.

 • Quy định sử dụng ngoại hối
 • 20:50, 10-08-2022
 • Quy định sử dụng ngoại hối được hướng dẫn như thế nào tại Việt Nam. Mời các bạn cùng ACC theo dõi bài viết dưới đây:

 • Quy định giao dịch ngoại hối
 • 20:35, 10-08-2022
 • Quy định giao dịch ngoại hối tại Việt Nam được Ngân hàng nhà nước quy định như thế nào? Mời các bạn cùng ACC theo dõi bài viết dưới đây:

 • Quy định về kinh doanh ngoại hối 
 • 20:24, 10-08-2022
 • Theo quy định Điều 36 Pháp lệnh về ngoại hối Số 28/2005/PL-UBTVQH11 quy định đối tượng được hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối gồm các ngân hàng, các tổ chức tín dụng phi ngân hàng và các tổ chức khác được phép hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối. Như vậy, kể từ năm 2005, pháp luật đã cho phép các tổ chức tín dụng phi ngân hàng và các công ty tài chính khác được thực hiện hoạt động ngoại hối. Theo quy định, tổ chức tín dụng được phép là ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, ngân hàng chính sách, công ty tài chính tổng hợp, công ty tài chính bao thanh toán, công ty tài chính tín dụng tiêu dùng, công ty cho thuê tài chính, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép thực hiện hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối.

 • Quy định về giao dịch ngoại hối
 • 20:09, 10-08-2022
 • Theo quy định, tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối là các ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối (sau đây gọi là tổ chức tín dụng được phép). Khi đó, khách hàng bao gồm: Người cư trú là tổ chức kinh tế (bao gồm cả tổ chức tín dụng không phải là tổ chức tín dụng được phép), tổ chức khác và cá nhân; Người không cư trú là tổ chức, cá nhân. Tổ chức kinh tế là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, trừ tổ chức tín dụng được phép.