• Luật cạnh tranh năm 2018 số 23/2018/QH14 mới nhất
 • 09:29, 19-05-2023
 • QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 23/2018/QH14 Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2018   LUẬT CẠNH TRANH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Cạnh tranh. Chương

 • Xác định thị trường địa lý liên quan
 • 00:02, 01-08-2022
 • Thị trường liên quan được xác định trên cơ sở thị trường sản phẩm liên quan và thị trường địa lý liên quan. Cá nhân hay tổ chức tham gia sản xuất kinh doanh muốn phát triển cần phải xác định được thị trường sản phẩm liên quan và cả thị trường địa lý liên quan của doanh nghiệp mình. Bài viết sau đây ACC Group sẽ cung cấp thông tin pháp lý liên quan đến việc xác định thị trường địa lý liên quan.

 • Quy định bãi bỏ quyết định hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm.
 • 23:53, 31-07-2022
 • Trong một số trường hợp khi Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã ra quyết định hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm nhưng doanh nghiệp không còn đáp ứng đủ điều kiện luật định thì quyết định hưởng miễn trừ sẽ bị bãi bỏ. Bài viết sau ACC Group sẽ cung cấp thông tin về quy định bãi bỏ quyết định hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm.

 • Những đối tượng áp dụng luật cạnh tranh
 • 23:44, 31-07-2022
 • Các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải biết mình có phải à đối tượng áp dụng và chịu chế tài từ pháp luật cạnh tranh Việt Nam hay không. Bài viết sau đây ACC Group sẽ cung cấp những kiến thức pháp lý về vấn đề đối tượng cụ thể áp dụng luật cạnh tranh.

 • Xác định thị trường liên quan như thế nào.
 • 23:35, 31-07-2022
 • Bất kì cá nhân, doanh nghiệp nào tham gia sản xuất kinh doanh cũng cần nắm bắt được thị trường liên quan của loại sản phẩm mình đang kinh doanh là gì và thị phần của mình trên thị trường đang chiếm bao nhiêu phần trăm. Để từ đó, cá nhân hoặc doanh nghiệp mới có thể đưa ra được chiến lược phát triển cho doanh nghiệp mình. Do đó, bài viết sau đây của ACC Group sẽ cung cấp cách để xác định thị trường liên quan.

 • Thủ tục yêu cầu chống bán phá giá
 • 23:23, 31-07-2022
 • 04/02/2021 Nội dung bài viết: Các biện pháp chống bán phá giá, Điều kiện áp dụng; Thủ tục, hồ sơ yêu cầu áp dụng các biện pháp chống bán phá giá; Cơ quan tiếp nhận, thụ lý; Thời hạn điều tra, xử lý; Khiếu nại, khởi kiện quyết định về áp dụng thuế chống bán

 • Hành vi vi phạm thỏa thuận hạn chế cạnh tranh
 • 23:14, 31-07-2022
 • 04/02/2021 Các hành vi vi phạm quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị xử lý như thế nào? Theo quy định tại các Điều từ 10 đến 17, Nghị định 120/2005/NĐ-CP quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh, doanh nghiệp thực hiện một trong các

 • Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm doanh nghiệp khác
 • 23:00, 31-07-2022
 • 04/02/2021 Những thỏa thuận nào được coi là thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh? Theo quy định tại Điều 19, Nghị định 116/2005/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh, thỏa thuận ngăn cản, kìm

 • Miễn trừ thỏa thuận hạn chế cạnh tranh
 • 22:51, 31-07-2022
 • 04/02/2021 Nội dung bài viết: Các thoả thuận hạn chế cạnh tranh được miễn trừ và không được miễn trừ; Hồ sơ, Cơ quan tiếp nhận; Quy trình thụ lý; Lệ phí; Thẩm quyền quyết định? THỎA THUẬN HẠN CHẾ CẠNH TRANH XIN MIỄN TRỪ Thoả thuận ấn định giá hàng hoá, dịch vụ một

 • Quá trình xử lý các vụ việc cạnh tranh
 • 22:37, 31-07-2022
 • 04/02/2021 Thị trường liên quan là gì? Ý nghĩa của việc xác định thị trường liên quan trong quá trình xử lý các vụ việc cạnh tranh? Trả lời: Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3, Luật Cạnh tranh, thị trường liên quan bao gồm thị trường sản phẩm liên quan và thị trường