Quy định bãi bỏ quyết định hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm.

Trong một số trường hợp khi Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã ra quyết định hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm nhưng doanh nghiệp không còn đáp ứng đủ điều kiện luật định thì quyết định hưởng miễn trừ sẽ bị bãi bỏ. Bài viết sau ACC Group sẽ cung cấp thông tin về quy định bãi bỏ quyết định hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm.

1. Nội dung của quyết định hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm.

Quyết định hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

  • Tên, địa chỉ của các bên tham gia thỏa thuận
  • Nội dung của thỏa thuận được thực hiện
  • Điều kiện và nghĩa vụ của các bên tham gia thỏa thuận
  • Thời hạn hưởng miễn trừ

Quyết định hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm phải được gửi cho các bên tham gia thỏa thuận trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định.

2. Thời hạn được hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm.

Thời hạn hưởng miễn trừ đối với thỏa thuân hạn chế cạnh tranh bị cấm là không quá 05 năm kể từ ngày ra quyết định được hưởng miễn trừ.

Trong thời gian 90 ngày trước khi thời hạn hưởng miễn trừ kết thúc, theo đề nghị của các bên tham gia thỏa thuận, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xem xét, quyết định việc tiếp tục hoặc không tiếp tục hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm

Trường hợp tiếp tục được hưởng miễn trừ thì thời hạn hưởng miễn trừ là không quá 05 năm kể từ ngày ra quyết định tiếp tục hưởng miễn trừ.

3. Các trường hợp bãi bỏ quyết định hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia quyết định bãi bỏ quyết định hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm trong các trường hợp sau đây:

  • Điều kiện được hưởng miễn trừ không còn
  • Phát hiện có sự gian dối trong việc đề nghị hưởng miễn trừ
  • Doanh nghiệp được hưởng miễn trừ vi phạm các điều kiện, nghĩa vụ để được hưởng miễn trừ trong quyết định hưởng miễn trừ
  • Quyết định hưởng miễn trừ dựa trên thông tin, tài liệu không chính xác về điều kiện được hưởng miễn trừ

Quyết định bãi bỏ quyết định hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm  phải được gửi cho các bên tham gia thỏa thuận trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định.

4. Trách nhiệm của bên được hưởng miễn trừ.

Trường hợp điều kiện được hưởng miễn trừ không còn thì bên được hưởng miễn trừ phải có trách nhiệm thông báo cho Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia biết để ra quyết định bãi bỏ quyết định hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm.

Trên đây là những cung cấp của ACC Group về quy định bãi bỏ quyết định hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm. Quý khách hàng có nhu cầu tham khảo hoặc sử dụng các dịch vụ pháp lý của ACC Group vui lòng liên hệ qua hotline 084.696.7979 hoặc đến trực tiếp các văn phòng với địa chỉ bên dưới để được nhân viên tư vấn và hỗ trợ tốt nhất cho quý khách. Khi đến trực tiếp văn phòng, quý khách vui lòng liên hệ trước để chuyên viên chúng tôi phục vụ quý khách tốt nhất. Trân trọng.

 

TÌM KIẾM TIN TỨC