• Quy định của pháp luật Việt Nam về thủ tục khai tử quá hạn
 • 21:38, 31-07-2022
 • Thân nhân người chết có trách nhiệm đăng ký khai tử theo đúng quy định về thủ tục khai tử quá hạn nếu quá 15 ngày kể từ ngày chết mà người chết chưa được khai tử. Bài viết dưới đây là cập nhật mới nhất về thủ tục khai tử quá hạn theo quy định của pháp luật hiện hành.

 • Công chứng, chứng thực bản sao giấy tờ    
 • 21:25, 31-07-2022
 • 26/01/2021 Nội dung bài viết: Cơ quan có thẩm quyền công chứng, chứng thực Nguyên tắc công chứng, chứng thực bản sao giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ Không được yêu cầu công chứng, chứng thực bản sao những loại giấy tờ sau đây Những giấy tờ cần phải có đối với người yêu cầu

 • Thủ tục cấp lại hộ chiếu bị mất
 • 20:52, 31-07-2022
 • 29/01/2021 Nội dung bài viết: 1. Chuẩn bị hồ sơ 2. Nộp hồ sơ 3. Tiếp nhận hồ sơ 4. Đến nơi nhận kết quả cấp hộ chiếu 5. Chi phí làm lại hộ chiếu bị mất 1. Chuẩn bị hồ sơ Theo Khoản 1 và Khoản 2 Điều 1 Thông tư 07/2013/TT-BCA hồ sơ xin cấp lại

 • Quy định của pháp luật Việt Nam về thủ tục khai tử cho việt kiều
 • 20:46, 31-07-2022
 • Người Việt Nam phải được thân nhân đăng ký khai tử trong vòng 15 ngày sau khi chết, vậy theo pháp luật Việt Nam, thủ tục khai tử cho Việt kiều được quy định như thế nào? Bài viết dưới đây là cập nhật mới nhất về thủ tục khai tử cho Việt kiều theo quy định của pháp luật hiện hành.

 • Mẫu Giấy quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con
 • 20:12, 31-07-2022
 • Mẫu Giấy quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con được Bộ Tư pháp quy định chi tiết như thế nào? Bài viết dưới đây là cập nhật mới nhất về Mẫu Giấy quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con theo quy định của pháp luật hiện hành.

 • Mẫu Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo quy định hiện hành 
 • 20:07, 31-07-2022
 • Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con là một loại văn bản bắt buộc phải nộp khi làm thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Bài viết dưới đây là cập nhật mới nhất của chúng tôi về mẫu Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo quy định của pháp luật hiện hành.