• Công văn 3822/TCT-DNL năm 2016 về doanh thu tính thuế
 • 07:47, 09-05-2023
 • Công văn 3822/tct-dnl năm 2016 về doanh thu tính thuế đối với trường hợp cá nhân cho thuê tài sản được quy định như thế nào ? Mời quý khách hàng cùng theo dõi bài viết dưới đây của công ty Luật ACC để biết thông tin cụ thể về nội dung của công văn

 • Công văn 2345 của bộ giáo dục và đào tạo – Hướng dẫn chi tiết
 • 07:20, 09-05-2023
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2345/BGDĐT-GDTH V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2021 Kính gửi: – Sở Giáo dục

 • Công văn 11185/GDTH tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông
 • 07:18, 09-05-2023
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——— Số: 11185/GDTH V/v Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viên trường PT Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2004 Kính gửi: – Sở Giáo dục và Đào tạo các

 • Công văn số 4326/BKHĐT-ĐTNN ngày 30/6/2015
 • 07:06, 09-05-2023
 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 4326/BKHĐT-ĐTNN ngày 30/6/2015 hướng dẫn thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo Luật đầu tư trong thời gian chờ Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật đầu tư được ban hành. Toàn văn nội dung công

 • Quy định về thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực mới nhất
 • 02:53, 07-07-2022
 • Điện lực là một trong những ngành nghề khá đặc thù. Vì vậy pháp luật quy định cụ thể và chi tiết đối với các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực này. Hãy cùng ACC tìm hiểu về thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực nội dung bài viết dưới đây. Trường hợp

 • How you can find the Best Ukraine Dating Sites
 • 00:00, 18-05-2022
 • When you’re looking for Ukrainian women, there are a few great sites to decide on out of. Elena’s Units is one of the biggest dating websites in Ukraine and possesses helped Western men meet and date Ukrainian women seeing that 1999. Users can register online for free, give a one-time fee, or perhaps pay an

 • Techniques for Online Dating Conversations
 • 00:00, 05-04-2022
 • When it comes to online dating services conversations, you peruvian woman personality must be yourself and assured. It is ok to don’t agree with somebody or say that you don’t like something about all of them, but stay away from being as well confrontational. In case you are unsure of a person, you are able

 • The advantages and Drawbacks of Glucose Babies
 • 00:00, 01-04-2022
 • Sugar infants are young, attractive ladies who meet frequently with a wealthy older guy. In return for providing him costly gifts, they will receive luxurious items, which includes first-class routes, luxury rings, https://sugardaddyy.com/guide/what-is-a-sugar-baby designer bags, and cash. But there are some negatives to as being a sugar baby, which most of us look at here.