• Các trường hợp thu hồi giấy phép an ninh trật tự
 • 13:34, 25-07-2022
 • Trong một số trường hợp theo quy định của pháp luật, cơ quan Công an có quyền thu hồi Giấy phép an ninh, trật tự đã cấp cho các cơ sở kinh doanh. Bài viết dưới đây là cập nhật mới nhất của chúng tôi những quy định của pháp luật về các trường hợp thu hồi giấy phép an ninh, trật tự.

 • Quy trình xin cấp giấy phép an ninh trật tự ACC Group
 • 13:09, 25-07-2022
 • Giấy phép an ninh trật tự là một loại giấy phép cần thiết cho các cơ sở kinh doanh những ngành nghề có điều kiện. Bài viết dưới đây là những cập nhật mới nhất chúng tôi về quy trình xin cấp giấy phép an ninh trật tự.

 • Thời hạn cấp giấy phép an ninh, trật tự
 • 12:59, 25-07-2022
 • Thời hạn cấp giấy phép an ninh, trật tự được quy định chặt chẽ bởi pháp luật. Thời hạn cấp giấy phép an ninh trật tự là khác nhau đối với các trường hợp khác nhau. Bài viết dưới đây là những cập nhật mới nhất của chúng tôi về thời hạn cấp giấy phép an ninh, trật tự.

 • Hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự
 • 12:51, 25-07-2022
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự sẽ được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp đổi trong một số trường hợp theo quy định của pháp luật. Bài viết dưới đây là cập nhật mới nhất của chúng tôi về cấp đổi giấy chứng nhận an ninh trật tự.

 • Thẩm quyền cấp giấy phép an ninh trật tự
 • 12:40, 25-07-2022
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho các ngành nghề có điều kiện khác nhau thì được cấp bởi các cơ quan có thẩm quyền khác nhau. Bài viết dưới đây là cập nhật mới của chúng tôi về thẩm quyền cấp giấy phép an ninh trật tự.

 • Mức xử phạt đối với đối với cơ sở kinh doanh có điều kiện không có giấy phép an ninh, trật tự
 • 12:19, 25-07-2022
 • Giấy phép an ninh, trật tự là một loại giấy phép bắt buộc đối với các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện an ninh, trật tự và phạm vi quản lý. Trong quá trình kinh doanh nếu các cơ sở kinh doanh trên không xuất trình được giấy phép an ninh, trật tự thì sẽ bị xử phạt không có giấy phép an ninh trật tự. Bài viết dưới đây là cập nhật mới nhất của chúng tôi về xử phạt không có giấy phép an ninh trật tự.

 • Giấy phép an ninh trật tự tiếng anh là gì?
 • 11:58, 25-07-2022
 • Theo quy định của pháp luật, mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự được cấp bằng tiếng Việt. Bài viết dưới đây là cập nhật mới nhất của chúng tôi về Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự tiếng anh.

 • Dịch vụ xin giấy phép an ninh trật tự tại | ACC Group
 • 11:51, 25-07-2022
 • Xin giấy phép an ninh, trật tự là một thủ tục bắt buộc đối với các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện. Dịch vụ xin giấy phép an ninh trật tự tại Acc Group được cập nhật mới nhất tại bài viết dưới đây.

 • Điều kiện xin giấy phép an ninh trật tự
 • 11:24, 25-07-2022
 • Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự là một điều kiện quan trọng khi xin giấy phép an ninh trật tự. Bài viết dưới đây là cập nhật mới nhất của chúng tôi về quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện xin giấy phép an ninh trật tự.

 • Hồ sơ xin giấy phép an ninh trật tự
 • 11:05, 25-07-2022
 • Bài viết dưới đây là cập nhật mới nhất của chúng tôi về hồ sơ xin giấy phép an ninh, trật tự theo quy định của pháp luật hiện hành.