• Điều kiện của cơ sở xử lý chất thải nguy hại
 • 18:27, 10-08-2022
 • 29/12/2020 Theo quy định tại Điều 93 Luật Bảo vệ môi trường 2014 quy định về “Điều kiện của cơ sở xử lý chất thải nguy hại” như sau: Địa điểm thuộc quy hoạch do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Có khoảng cách bảo đảm để không ảnh hưởng xấu đối với môi trường và con

 • Quy định xác định thiệt hại do sự cố môi trường
 • 17:12, 10-08-2022
 • Pháp luật đã quy định rõ về “Sự cố môi trường” là sự cố xảy ra trong quá trình hoạt động của con người hoặc biến đổi của tự nhiên, gây ô nhiễm, suy thoái hoặc biến đổi môi trường nghiêm trọng.

 • Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông vận tải
 • 16:38, 10-08-2022
 • Vấn đề ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường do hoạt động Giao thông vận tải gây ra ở nước ta ngày càng đáng báo động. Việc vận hành, lưu thông các phương tiện giao thông, các công trình giao thông kém chất lượng là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới vấn đề này. Để giúp khắc phục hiệu quả tình trạng này, các tổ chức, cá nhân cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông vận tải. Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông vận tải đã sớm được quy định từ năm 1997 qua quyết định 2242/QĐ/KHKT-PC

 • Quy định về Nội dung chính của báo cáo đánh giá tác động môi trường
 • 16:19, 10-08-2022
 • Nội dung chính của báo cáo đánh giá tác động môi trường là cơ sở để doanh nghiệp biết rõ hơn về hiện trạng chất lượng môi trường của mình từ đó có thể đề ra các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm hiệu quả nhằm đạt các Tiêu chuẩn môi trường theo quy định. Hơn nữa kết quả giám sát chất lượng môi trường sẽ là cơ sở để cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường đánh giá về công tác bảo vệ môi trường của Công ty. Vậy nội dung chính của báo cáo đánh giá tác động môi trường bao gồm những gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc này.

 • Thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
 • 16:05, 10-08-2022
 • Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, đánh giá tính đúng đắn hợp lý của báo cáo đánh giá tác động môi trường mà các chủ dự án đưa ra đối với tình hình kinh tế, môi trường thực tế tại địa phương (diễn ra dự án). Qua đó ra quyết định có phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hay không. Vậy ai có thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với từng loại dự án? Câu trả lời sẽ có trong bài viết dưới đây, vui lòng tham khảo để biết thêm chi tiết.

 • Các đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường
 • 15:49, 10-08-2022
 • Kế hoạch bảo vệ môi trường là lời cam kết của chủ dự án đối với cơ quan nhà nước về việc tuân thủ đầy đủ các quy định về BVMT. Trong đó, chủ dự án đầu tư phải đánh giá, phân tích và dự báo về mức độ ô nhiễm từ giai đoạn xây dựng đến khi đi vào hoạt động chính thức của dự án. Vậy những dự án nào là các đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường? Theo dõi bài viết đươi đây để biết thêm chi tiết: