• Quy định Bảo đảm nguồn lực tài chính quốc gia hiện nay
  • 13:55, 10-08-2022
  • Bảo đảm nguồn lực tài chính là việc vô cùng quan trọng đối với mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam chúng ta. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các nội dung xung quanh quy định Bảo đảm nguồn lực tài chính để hiểu rõ hơn vấn đề này. Cùng ACC tìm hiểu qua nội dung bài viết dưới đây.

  • Thanh toán tiền giải thể
  • 13:36, 10-08-2022
  • 20/02/2021 Bên em là Trung tâm thương mại, có hợp đồng với Công ty A cung cấp hệ thống giữ xe thông minh, đã lắp đặt hoàn tất và đưa vào sử dụng. Theo hợp đồng thì đã thanh toán 2 đợt bao gồm 80% số tiền trên hợp đồng, 20% còn lại sẽ thanh