Ngành nghề tư vấn lập dự án đầu tư

ACC là đơn vị chuyên tư vấn, hỗ trợ các vấn đề về cách hoạt động của ngành nghề tư vấn lập dự án đầu tư và các thủ tục pháp lý liên quan. Dưới đây là một số thông tin cụ thể về cách hoạt động của ngành nghề tư vấn lập dự án đầu tư và những yêu cầu trong cách thức đăng kí.

 

1. Người hành ngành nghề tư vấn lập dự án đầu tư tiến hành tư vấn trước khi dự án khởi động

 • Tư vấn các bước nghiên cứu tiền khả thi dự án
 • Sự cần thiết phải đầu tư, các điều kiện thuận lợi và khó khăn của địa điểm thực hiện.
 • Chọn khu vực địa điểm xây dựng và dự kiến diện tích sử dụng trên cơ sở giảm tới mức tối đa việc sử dụng đất và những ảnh hưởng về môi trường, xã hội và tái định cư.
 • Phân tích, lựa chọn sơ bộ về công nghệ, kỹ thuật và các điều kiện cung cấp vật tư thiết bị, nguyên liệu, năng lượng, dịch vụ, hạ tầng.
 • Tính toán sơ bộ hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế xã hội của dự án.
 • Xác định tính độc lập khi vận hành, khai thác của các dự án thành phần hoặc tiểu dự án.
 • Tư vấn thực hiện nghiên cứu khả thi dự án và lập hồ sơ dự án đầu tư
 • Hoàn thiện các nội dung tại báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.
 • Phân tích, lựa chọn sơ bộ các phương án xây dựng, cơ cấu, bố trí các hạng mục.
 • Xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, phương án huy động các nguồn vốn, khả năng hoàn vốn và trả nợ, thu lãi.

 

2. Người hành nghề tư vấn lập dự án đầu tư trong suốt quá trình tư vấn sẽ giúp khách hàng thực hiện những thủ tục sau:

 • Sửa đổi, bổ sung các tài liệu không chính xác và/hoặc chuẩn bị các tài liệu mới để đáp ứng kịp yêu cầu về mặt thời gian theo quy định của pháp luật hiện hành;
 • Lập Hồ sơ xin đăng ký đầu tư và các hưởng ưu đãi đầu tư (nếu có);
 • Lập Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Tham gia đàm phán, xây dựng các Hợp đồng liên doanh, Hợp tác kinh doanh
 • Tư vấn và dịch vụ sau cấp phép đầu tư:
 • Tư vấn về thủ tục thuế, lao động, tài chính cho công ty;
 • Tư vấn các thủ tục liên quan khác đến việc triển khai dự án cho công ty;

 

3. Sau khi Tư vấn lập dự án đầu tư tại Việt Nam, các công việc người hành nghề tư vấn lập dự án đầu tư sẽ thực hiện cho quý khách hàng là:

 • Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp / Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của công ty;
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp hồ sơ công ty;
 • Nhận giấy chứng nhận đầu tư cho công ty;
 • Đăng ký khắc con Dấu.

 

4. Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn trong lĩnh vực xây dựng

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

………., ngày…..tháng…..năm…..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Kính gửi: ……………………………………………………………………

Họ và tên:……………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………….

Quốc tịch: …………………………………………………………….………………

Số Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/CCCD: ……..ngày cấp:……….. nơi cấp………………………….

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………

Số điện thoại: ……………………………..Địa chỉ Email: ……………………………………………………………..……………

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………………………………………….…………

Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành, hệ đào tạo):………………………………………………………….

Thời gian kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề: ……………….năm.

Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp (nếu có):

Số Chứng chỉ: …………………. ngày cấp …………….nơi cấp: …………………

Lĩnh vực hoạt động xây dựng: ……………………………………………………

Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng với nội dung như sau:

Lĩnh vực hành nghề: ………………………………….Hạng: ……………………………………………………………………………..

□ Cấp lần đầu, nâng hạng

□ Cấp lại

Lý do đề nghị cấp lại chứng chỉ: ……………………………………………………..

□ Điều chỉnh, bổ sung

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

                                                                                                      NGƯỜI LÀM ĐƠN               

                                                                                                       (Ký và ghi rõ họ, tên)             

                                                                                                            

5. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng ngành nghề tư vấn lập dự án đầu tư tại ACC group:

ACC group là công ty chuyên hỗ trợ soạn thảo hợp đồng ngành nghề tư vấn lập dự án đầu tư. Trình tự tiến hành tại ACC group được tiến hành như sau:

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành chi tiết và cụ thể;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể soạn hồ sơ;
 • ACC tiến hành soạn hồ sơ khi đã nhận đủ thông tin khách hàng cung cấp;
 • Tư vấn cho khách hàng những điểm cần lưu ý trong hợp đồng;
 • Bàn giao kết quả và thanh lý hồ sơ.

Trên đây là một số thông tin về soạn thảo hợp đồng tư vấn lập dự án đầu tư. Để tránh những vấn đề phát sinh từ các bên liên quan, trước khi thực hiện giao dịch, các bên cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình.

ACC luôn lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc và vấn đề khách hàng đang gặp phải.

 

TÌM KIẾM TIN TỨC