Tư Vấn Mua Đất Xây Nhà Ở Của Người Mỹ Còn Quốc Tịch Việt Nam

Hiện nay, nhiều người Việt Nam đồng thời mang quốc tịch Mỹ mong muốn mua đất để xây dựng nhà ở tại Việt Nam. Do đó, dịch vụ tư vấn mua đất xây nhà ở của người Mỹ còn quốc tịch Việt Nam ngày càng trở nên phổ biến. ACC là một trong các đơn vị tư vấn pháp lý trong lĩnh vực này.

Người Mỹ còn quốc tịch Việt Nam được quy định như thế nào?

Theo Luật Quốc tịch 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) thì:

 • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.
 • Người có quốc tịch Việt Nam là công dân Việt Nam.

Như vậy, người Mỹ còn quốc tịch Việt Nam tức là người đó mang đồng thời 02 quốc tịch Mỹ và Việt Nam, được xác định là người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định. Để chứng minh một người còn quốc tịch Việt Nam thì thông qua một trong các giấy tờ sau đây:

 • Giấy khai sinh; trường hợp Giấy khai sinh không thể hiện rõ quốc tịch Việt Nam thì phải kèm theo giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của cha mẹ;
 • Giấy chứng minh nhân dân;
 • Hộ chiếu Việt Nam;
 • Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam, Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đối với trẻ em là người nước ngoài, Quyết định cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.

Điều kiện để người Mỹ còn quốc tịch Việt Nam mua đất xây nhà ở tại Việt Nam

Căn cứ Luật Đất đai 2013:

 • Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định có bao gồm đối tượng là “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về quốc tịch”.
 • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở được nhận chuyển quyền sử dụng đất ở thông qua hình thức mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở hoặc được nhận quyền sử dụng đất ở trong các dự án phát triển nhà ở.

Căn cứ quy định của Luật Nhà ở 2014 về điều kiện được công nhận quyền sở hữu nhà ở:

 • Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam.
 • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được có nhà ở thông qua hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được phép bán nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật.

 

Thủ tục cần thiết để người Mỹ còn quốc tịch Việt Nam mua đất xây nhà ở tại Việt Nam

 • Thực hiện giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được phép bán nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở: phải có giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật về quốc tịch.

Lưu ý: Nếu cá nhân không chứng minh được mình còn quốc tịch Việt Nam thì không có quyền sở hữu quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà chỉ được sở hữu nhà ở thương mại (bao gồm chung cư, nhà ở riêng lẻ) trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở (trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh) nếu thuộc đối tượng cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 1 Điều 159 Luật Nhà ở 2014.

 • Sau khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và xây nhà ở thì cần thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền.

Tư vấn mua đất xây nhà ở của người Mỹ còn quốc tịch Việt Nam tại ACC

ACC Group là công ty chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn mua đất xây nhà ở của người Mỹ còn quốc tịch Việt Nam.

 • Tư vấn mua đất xây nhà ở của người Mỹ còn quốc tịch Việt Nam bao gồm: điều kiện, cách thức, trình tự thủ tục cụ thể để người Mỹ còn quốc tịch Việt Nam mua đất xây dựng nhà ở.
 • Tư vấn thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
 • Tư vấn về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng nhà ở nhằm bảo đảm tốt nhất quyền lợi của khách hàng.

Bài viết trên đề cập đến nội dung tư vấn mua đất xây nhà ở của người Mỹ còn quốc tịch Việt Nam. Nếu cần hỗ trợ các vấn đề liên quan đến chủ đề này, hãy liên hệ với chúng tôi.

 

TÌM KIẾM TIN TỨC