Thế nào là trường công lập và trường tư thục?

Trường công lập là các cơ sở giáo dục mà nguồn tài chính và quản lý chủ yếu đến từ ngân sách nhà nước. Đây là những trường được thành lập và vận hành bởi các cơ quan chính phủ hoặc địa phương, và chịu sự giám sát và quản lý của các cơ quan giáo dục công. Trường công lập thường phục vụ cho công đồng và nhận học sinh từ mọi tầng lớp xã hội, với mục tiêu cung cấp một môi trường học tập công bằng và phát triển năng lực cho học sinh. Các trường công lập thường được miễn phí hoặc thu học phí thấp, nhằm đảm bảo quyền tiếp cận giáo dục cho tất cả các học sinh trong xã hội.

Trường công lập là gì?

Trường công lập là trường học do nhà nước đầu tư kinh phí và cơ sở vật chất để duy trì hoạt động.

Trường công lập hoạt động theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Do đó, các hoạt động của trường hoc, chế độ lương, thưởng của giáo viên, khen thưởng thi đua, kỷ luật của học sinh đều phụ thuộc và thực hiện theo quy định thông nhất do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Trường tư thục là gì?

Trường tư thục hay còn gọi là trường dân lập, trường ngoài công lập) là trường học được thành lập và điều hành bởi cá nhân, tổ chức trong nước được cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập và tự đầu tư.

Trường tư thục do được cá nhân, tổ chức thành lập và hoạt động riêng theo cơ chế và chủ yếu được đóng góp dựa trên học phí của học sinh, sinh viên và các nhà đầu tư.

Mặc dụ được phép hoạt động độc lập, tuy nhiên trường tư thục vẫn là một cơ sở giáo dục do đó cũng phải tuân thủ các vấn đề như chương trình học, đề án tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường công lập và trường tư thục khác nhau ở điểm gì?

Dưới đây là bảng so sánh trường công lập và trường tư thục:

Lưu ý: Hiện nay Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở vẫn là 1.490.000 đồng/tháng. Do đó, giáo viên dạy tại các trường công lập vẫn áp dụng mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

Nên cho con theo học trường công lập hay trường tư thục?

Dựa vào bảng so sánh sự khác biệt giữa trường công lập và tư thục như trên chúng ta cũng có thể thấy trường công lập và tư thục đều có những ưu và nhược điểm riêng.

Ưu điểm của trường công lập là mức học phí vừa phải, ổn định và phù hợp với phần lớn đối tượng học sinh, sinh viên. Ngoài ra, đối tượng học sinh khó khăn còn có thể được áp dụng chính sách miễn, giảm học phí.

Ưu điểm của trường tư thục là cơ sở vật chất, trang thiết bị tốt, hiện đại hơn, chương trình ứng dụng thực tiễn cao hơn, điều kiện học tập tốt hơn, được tiếp xúc với chất lượng giáo dục cao.

Một số trường còn mời giáo viên nước ngoài, liên kết với các trường đại học nước ngoài để giúp học sinh nâng cao trình độ ngoại ngữ và tiếp cận với nền giáo dục quốc tế.

Tuy nhiên mức học phí của trường tư thục cao hơn nhiều so với trường công lập.

Do đó, phụ huynh cũng như học sinh cần cân nhắc về những ưu, nhược điểm của hai trường và khả năng của gia đình để lựa chọn trường học cho phù hợp.