Trách nhiệm của người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội

Người sử dụng lao động có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định. Vậy trách nhiệm của người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội được quy định thế nào? Cùng ACC tìm hiểu qua nội dung bài viết dưới đây.

1. Vì sao tham gia bảo hiểm xã hội là trách nhiệm của người sử dụng lao động?

Bảo hiểm xã hội được xác định là trụ cột chính trong hệ thống chính sách an sinh xã hội, tạo nền tảng bền vững cho sự phát triển của quốc gia. Đây là chính sách giúp người dân đỡ khó khăn khi gặp rủi ro trong cuộc sống. Thực tế nhiều trường hợp người lao động gặp phải khó khăn, rủi ro xảy ra làm cho họ bị giảm, mất thu nhập hoặc các điều kiện sinh sống khác, chẳng hạn bị ốm đau, tai nạn, tuổi già, tử vong…

Vì vậy khi tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động được bảo đảm về quyền lợi của mình trong lúc mình bị mất hoặc suy giảm khả năng lao động, ốm đau bệnh tật… Chính vì vậy, Luật bảo hiểm xã hội quy định người sử dụng lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động có hợp đồng lao động. Việc tham gia bảo hiểm xã hội còn mang tính đoàn kết và san sẻ với những người lao động khác trong một quốc gia. Trách nhiệm của người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội do đó được quy định rất rõ ràng và cụ thể.

2. Quy định pháp luật về trách nhiệm của người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội

Theo quy định hiện nay, căn cứ Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động như sau:

– Lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ bảo hiểm xã hội, đóng, hưởng bảo hiểm xã hội. Đây là trách nhiệm của người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội khi mà người sử dụng lao động bắt đầu sử dụng lao động và thuộc vào các trường hợp phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Việc lập hồ sơ là bước đầu để cơ quan bảo hiểm xã hội có dữ liệu để quản lý quá trình đóng bảo hiểm xã hội của người lao động cũng như đảm bảo các quyền lợi của người lao động.

– Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định và hằng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội.

– Giới thiệu người lao động thuộc đối tượng quy định đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa.

– Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động.

– Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

– Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, cơ quan bảo hiểm xã hội.

– Định kỳ 06 tháng, niêm yết công khai thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động; cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội của người lao động khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu.

– Hằng năm, niêm yết công khai thông tin đóng bảo hiểm xã hội của người lao động do cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp theo quy định.

Trên đây là nội dung tư vấn của ACC liên quan đến trách nhiệm của người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC theo Hotline hoặc để lại thông tin để được các chuyên viên của chúng tôi chủ động liên hệ tư vấn nhanh chóng, chính xác nhất.