Tội phạm là gì? Phân loại tội phạm theo Bộ luật Hình sự

Tội phạm là những hành vi vi phạm pháp luật, gây tổn hại đến xã hội và đe dọa an ninh, trật tự công cộng. Các hành vi tội phạm có thể bao gồm trộm cắp, cướp giật, mưu đồ giết người, buôn bán ma túy, trộm xe, lừa đảo, gian lận tài chính, tấn công bạo lực, hiếp dâm và nhiều hành vi phạm tội khác.

Tội phạm được coi là một vi phạm nghiêm trọng và xã hội đều phải đối mặt với hệ thống pháp luật để xử lý và trừng phạt những người phạm tội. Hình phạt dành cho tội phạm có thể bao gồm án tù, phạt tiền, án treo, xử phạt hành chính và các biện pháp khác nhằm ngăn chặn và xử lý tội phạm.

Tội phạm gây ra nhiều hậu quả tiêu cực cho cá nhân và xã hội, như gây mất an ninh, làm mất lòng tin của công chúng, gây tổn thương cho nạn nhân và gây thiệt hại kinh tế. Để ngăn chặn tội phạm, xã hội cần có hệ thống pháp luật mạnh mẽ, tổ chức cảnh sát và hệ thống tư pháp hoạt động hiệu quả, đồng thời cần tăng cường các biện pháp phòng ngừa, giáo dục và tái hòa nhập xã hội cho tội phạm sau khi ra tù.

Tội phạm là gì?

Theo khoản 1 Điều 8 Bộ luật Hình sự 2015, tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của Bộ luật Hình sự phải bị xử lý hình sự.

Những hành vi tuy có dấu hiệu của tội phạm nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể thì không phải là tội phạm và được xử lý bằng các biện pháp khác.

Phân loại tội phạm

– Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội được quy định trong Bộ luật Hình sự, tội phạm được phân thành 04 loại sau đây:

+ Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật Hình sự quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm;

+ Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật Hình sự quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm tù đến 07 năm tù;

+ Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật Hình sự quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù;

+ Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật Hình sự quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

– Tội phạm do pháp nhân thương mại thực hiện được phân loại căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Bộ luật Hình sự và quy định tương ứng đối với các tội phạm được quy định tại Điều 76 Bộ luật Hình sự.