Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đã ký hợp đồng thử việc

Câu hỏi:

Tôi nghỉ việc và được hưởng trợ cấp thất nghiệp là 4 tháng. Hiện tại tôi đã được hưởng đến tháng thứ hai. Tuy nhiên, tôi vừa ký hợp đồng thử việc tại công ty mới. Luật sư cho tôi hỏi, như vậy tháng tới tôi có được hưởng trợ cấp thất nghiệp nữa hay không?

Trả lời:

Về câu hỏi lĩnh vực pháp luật về lao động của bạn chúng tôi xin giải đáp thắc mắc như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 53 Luật việc làm số 38/2013/QH13 quy định về tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp:

“3. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây:

a) Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp;

b) Tìm được việc làm;

c) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

d) Hưởng lương hưu hằng tháng;

đ) Sau 02 lần từ chối nhận việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng;

e) Không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 52 của Luật này trong 03 tháng liên tục;

g) Ra nước ngoài để định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

h) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

i) Bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm thất nghiệp;

k) Chết;

l) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

m) Bị tòa án tuyên bố mất tích;

n) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù.”

Đã ký hợp đồng thử việc có được tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Căn cứ Điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2015 về chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp:

“Các trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:

a) Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động;

b) Có việc làm.”

Người lao động được xác định là có việc làm thuộc một trong các trường hợp sau:

–  Đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ đủ 03 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực theo quy định của pháp luật;

–  Có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày có việc làm trong trường hợp này được xác định là ngày bắt đầu làm việc của người đó ghi trong quyết định tuyển dụng;

–  Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày ghi trong thông báo có việc làm của người lao động”.

Như vậy, một trong những điều kiện để chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp là tìm được việc làm. Theo luật, người lao động được xác định là có việc làm là đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ đủ 03 tháng trở lên. Do đó, thử việc không được coi là tìm được việc làm. Vậy nên, thời gian này bạn vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về câu hỏi thuộc pháp luật về lao động của bạn. Trân trọng