Thủ Tục Yêu Cầu Thay Đổi Quyền Nuôi Con Sau Ly Hôn

Quy định của pháp luật về thay đổi quyền nuôi con sau ly hôn

Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định như sau: 

“Điều 84. Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

 1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.
 2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:
 3. a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;
 4. b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.
 5. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.
 6. Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.
 7. Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con:
 8. a) Người thân thích;
 9. b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;
 10. c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;
 11. d) Hội liên hiệp phụ nữ.”

Như vậy, căn cứ để yêu cầu thay đổi quyền nuôi con bao gồm:

 • Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con
 • Người cha/ mẹ đang trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

Ngoài ra, pháp luật cũng quy định: sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền thăm nom con, không ai được cản trở người đó thực hiện quyền này (điều 94 Luật HN&GĐ) và nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con (khoản 1 điều 92 Luật HN&GĐ), nhưng trên thực tế không phải lúc nào họ cũng được tạo điều kiện để thăm nom con, thậm chí nhiều trường hợp còn bị cản trở, gây khó dễ, không cho người không trực tiếp nuôi con gặp hoặc tiếp xúc với con.

Trong trường hợp trên, người bị cản trở quyền thăm nom có thể khởi kiện về việc yêu cầu Tòa thay đổi người trực tiếp nuôi con, nếu bên bị cản trở có thể chứng minh mình đã bị cản trở quyền thăm nom con. 

Điều kiện thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

Để thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn, người muốn giành quyền nuôi con cần phải đáp ứng các điều kiện để trực tiếp nuôi con. Cụ thể:

 • Điều kiện về vật chất bao gồm: Ăn, ở, sinh hoạt, điều kiện học tập…các yếu tố đó dựa trên thu nhập, tài sản, chỗ ở của cha mẹ;
 • Các yếu tố về tinh thần bao gồm: Thời gian chăm sóc, dạy dỗ, giáo dục con, tình cảm đã dành cho con từ trước đến nay, điều kiện cho con vui chơi giải trí, nhân cách đạo đức, trình độ học vấn … của cha mẹ.

Như vậy, để có thể thay đổi quyền nuôi con thì một bên phải chứng minh được người đang trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nữa.

Thủ tục yêu cầu thay đổi quyền nuôi con

* Trình tự thực hiện:

– Người yêu cầu nộp hồ sơ khởi kiện tại TAND có thẩm quyền.

–  Sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán phải thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến Tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí.

– Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.

– Tòa án thụ lý vụ án.

– Tiến hành hòa giải, thỏa thuận về việc thay đổi quyền nuôi con. Nếu hòa giải không thành thì thực hiện các thủ tục tiếp theo đưa vụ án ra xét xử.

* Thành phần hồ sơ:

– Đơn đề nghị thay đổi quyền nuôi con sau ly hôn;

– Bản án ly hôn

– Các tài liệu chứng minh yêu cầu thay đổi người nuôi con là có căn cứ và hợp pháp;

– Sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân (bản sao chứng thực);

– Giấy khai sinh của con (bản sao chứng thực).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thẩm quyền giải quyết yêu cầu thay đổi quyền nuôi con

Thẩm quyền giải quyết yêu cầu thay đổi quyền trực tiếp nuôi con được xác định như sau:

 

– Trường hợp tranh chấp, yêu cầu thay đổi quyền nuôi con xảy ra giữa các đương sự là người Việt Nam không có yếu tố nước ngoài thì Tòa án nhân dân quận/huyện có thẩm quyền giải quyết.

– Trường hợp tranh chấp, yêu cầu thay đổi quyền nuôi con xảy ra giữa các đương sự có yếu tố nước ngoài thì Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết.

– Về thẩm quyền theo lãnh thổ:

 • Trường hợp các bên không có thỏa thuận thì Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc có thẩm quyền giải quyết.
 • Trường hợp các bên có thỏa thuận: Tòa án nơi một trong các bên thỏa thuận cư trú, làm việc có thẩm quyền giải quyết yêu cầu công nhận sự thỏa thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn.
 • Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn thì Tòa án nơi người con đang cư trú có thẩm quyền giải quyết;

Mẫu đơn đề nghị thay đổi quyền nuôi con sau ly

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NGƯỜI TRỰC TIẾP NUÔI CON SAU LY HÔN

Kính gửi: Tòa án nhân dân quận (huyện)………………………………………………………

Tên tôi là:……………………………………………………Sinh năm:………………………….

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………

Tạm trú:…………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………………………….

Tại bản án, quyết định:………………………………………………………………………………..

ngày…tháng…năm………… của Tòa án nhân dân…………………………………………

Về phần con chung:……………………………………………………………………………………

Hiện con chung đang ở với anh (chị)…………………………………. là trực tiếp nuôi dưỡng.

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………..

Tạm trú:……………………………………………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………………………..

Nhưng nay do hoàn cảnh của tôi:………………………………………………………………… 

Tôi đề nghị Tòa án giải quyết cho tôi được trực tiếp nuôi con chung là: ……………….

                                                                                  ………, ngày…tháng….năm….

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thủ tục yêu cầu thay đổi quyền nuôi con của ACC

ACC Group là công ty chuyên cung cấp Thủ tục yêu cầu thay đổi quyền nuôi con. Trình tự ACC thực hiện như sau:

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể thực hiện các thủ tục;
 • ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;
 • Tư vấn cho khách hàng nhưng điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục;
 • Bàn giao kết quả.

Trên đây là một số thông tin về Thủ tục yêu cầu thay đổi quyền nuôi con do ACC cung cấp. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình cùng con cái, các bên cần tìm hiểu kĩ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện thủ tục nêu trên.

 

Tin cùng chuyên mục
Các tin khác