Thủ tục xử lý kỷ luật lao động theo Bộ luật Lao động 2019

Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường, các quan hệ lao động phát triển ngày càng nhanh và mạnh mẽ. Do vậy, cần thiết phải có một cơ chế pháp luật hoàn chỉnh và phù hợp để điều chỉnh đầy đủ và kịp thời nhằm bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia quan hệ lao động, đồng thời giúp ổn định các quan hệ lao động. Hình thức kỷ luật lao động có tác động lớn đối với người lao động nói riêng và ảnh hưởng đối với xã hội nói chung. Vậy trình tự Thủ tục xử lý kỷ luật lao động được quy định như thế nào? Hãy cùng ACC tìm hiểu qua nội dung bài viết dưới đây.

Khái niệm kỷ luật lao động và xử lý kỷ luật lao động

Kỷ luật lao động theo quy định tại Điều 117 Bộ luật lao động 2019 được hiểu là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh do người sử dụng lao động ban hành trong nội quy lao động và do pháp luật quy định.

Trong quá trình lao động, người sử dụng lao động có quyền ban hành những nguyên tắc, hình thức xử lý kỷ luật đối với những hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động để đảm bảo trật tự lao động tại đơn vị mình. 

Trên cơ sở đó, người lao động có trách nhiệm phải tuân thủ những quy định, nguyên tắc đó của người sử dụng lao động. Trường hợp người lao động không chấp hành các quy định đó có thể chịu hình thức xử lý kỷ luật tương ứng với hành vi vi phạm của mình. Vậy xử lý kỷ luật lao động là gì?

Giáo trình Luật Lao động Việt Nam của Trường Đại học Luật Hà Nội có đưa ra khái niệm xử lý kỷ luật lao động như sau: “Xử lý kỷ luật lao động là quá trình người sử dụng lao động xem xét và giải quyết về việc người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật bằng cách buộc họ phải chịu một trong các hình thức kỷ luật do nhà nước quy định”.

Việc buộc người lao động phải chịu một trong các hình thức xử lý kỷ luật do nhà nước quy định khi có hành vi vi phạm thể hiện đây là biện pháp mang tính cưỡng chế cao, là yêu cầu tất yếu trong việc thiết lập kỷ luật khi người sử dụng lao động thực hiện hoạt động quản lý. 

Như vậy, biện pháp xử lý kỷ luật lao động còn được gọi là áp dụng trách nhiệm kỷ luật lao động.

Nguyên tắc xử lý kỷ luật lao động

Theo quy định tại Điều 122 Bộ luật lao động năm 2019 thì Việc xử lý kỷ luật lao động phải tuân theo một số nguyên tắc quy định như sau:

– Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động;

– Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động đang bị xử lý kỷ luật là thành viên;

– Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc tổ chức đại diện người lao động bào chữa; trường hợp là người chưa đủ 15 tuổi thì phải có sự tham gia của người đại diện theo pháp luật;

– Việc xử lý kỷ luật lao động phải được ghi thành biên bản.

– Không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động.

– Khi một người lao động đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất.

– Không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây:

  • Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;
  • Đang bị tạm giữ, tạm giam;
  • Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 125 của Bộ luật này;
  • Người lao động nữ mang thai; người lao động nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

– Không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động.

Căn cứ theo các quy định pháp luật hiện hành thì người sử dụng lao động có thẩm quyền xử lý kỷ luật người lao động theo đúng trình tự, Thủ tục xử lý kỷ luật lao động như sau:

Hồ sơ xử lý kỷ luật bao gồm:

+) Bản tường trình của người lao động (Người lao động được nộp cho người sử dụng lao động (NSDLĐ) tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày NSDLĐ yêu cầu;

+) Các tài liệu có liên quan như biên bản sự việc xảy ra, đơn tố cáo, chứng từ hóa đơn và các tài liệu khác (nếu có);

+) Hồ sơ được bổ sung thêm trong trường hợp: Bị tạm giam, tạm giữ văn bản của cơ quan có thẩm quyền bắt tạm giam, tạm giữ; văn bản kết luận của cơ quan có thẩm quyền khi hết thời hạn tạm giam, tạm giữ, đương sự vắng mặt văn bản thông báo ba lần; nghỉ việc có lý do chính đáng (giấy tờ được coi là có lý do chính đáng).

+) Khi tiến hành xử lý kỷ luật lao động phải lập thành biên bản.

Trình tự:

– Nhân sự gồm có:

+) Người sử dụng lao động hoặc người được NSDLĐ uỷ quyền là người chủ trì; người đại diện BCHCĐ cơ sở hoặc BCH CĐ lâm thời trong đơn vị;

+) Đương sự (trừ trường hợp đang thi hành án tù giam);

+) Cha, mẹ hoặc người đỡ đầu hợp pháp nếu đương sự là người dưới 15 tuổi; người làm chứng (nếu có);

+) Người bào chữa cho đương sự (nếu có);

+) Những người khác do NSDLĐ quyết định (nếu có).

– Người chủ trì tuyên bố lý do và giới thiệu nhân sự.

– Nội dung phiên họp:

+) Đương sự trình bày bản tường trình diễn biến sự việc xảy ra. Trường hợp không có bản tường trình của NLĐ thì người chủ trì trình bày biên bản xảy ra hoặc phát hiện sự việc;

+) Người chủ trì trình bày hồ sơ xử lý kỷ luật;

+) Người làm chứng trình bày (nếu có);

+) Người chủ trì chứng minh lỗi của NLĐ và xác định hành vi vi phạm ứng với hình thức kỷ luật lao động theo quy định của pháp luật được cụ thể hóa trong nội quy lao động;

+) Người đại diện BCHCĐ cơ sở hoặc BCH CĐ lâm thời trong đơn vị, đương sự, người bào chữa cho đương sự (nếu có) nhận xét về nội dung mà người chủ trì chứng minh lỗi của NLĐ và xác định hành vi vi phạm ứng với hình thức kỷ luật lao động đúng hay sai theo quy định của pháp luật, nội quy lao động; kết luận của người chủ trì về hành vi vi phạm kỷ luật ứng với hình thức kỷ luật lao động; thông qua và ký biên bản;

+) NSDLĐ ký quyết định kỷ luật lao động, quyết định tạm đình công việc (nếu có).

Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động

Khi tiến hành Thủ tục xử lý kỷ luật lao động bạn cũng cần lưu ý xem còn thời hạn hay không? Theo đó:

Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 06 tháng kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 12 tháng.

Khi hết thời gian quy định tại khoản 4 Điều 122 của Bộ luật lao động, nếu hết thời hiệu hoặc còn thời hiệu nhưng không đủ 60 ngày thì được kéo dài thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.

Người sử dụng lao động phải ban hành quyết định xử lý kỷ luật lao động trong thời hạn quy định trên.

Hy vọng với những chia sẻ ở trên, ACC đã giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn Thủ tục xử lý kỷ luật lao động. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC theo Hotline hoặc để lại thông tin để được các chuyên viên của chúng tôi chủ động liên hệ tư vấn nhanh chóng, chính xác nhất.