Thủ tục ủy quyền khởi kiện

Trước đây cha tôi có cho một số hộ dân thuê đất cất nhà ở. Hiện nay cha tôi bị bệnh mất khả năng đi lại và trí nhớ, mẹ tôi cũng lớn tuổi đi lại khó khăn nên muốn ủy quyền cho tôi đứng ra khởi kiện tranh chấp hợp đồng với các hộ dân nói trên. Xin hỏi thủ tục, nội dung ủy quyền như thế nào và mẹ tôi một mình ký tên ủy quyền được không? (Ng. Th. L. – Phú Quốc, Kiên Giang)

Vấn đề bạn nêu sẽ được giải quyết theo quy định của Bộ luật dân sự 2015. Vì thư bạn không nói rõ quyền sử dụng đất nói trên là tài sản riêng của cha bạn hay là tài sản chung của cha mẹ bạn, nên phải chia ra các trường hợp sau:

Trong trường hợp là tài sản chung của cha mẹ bạn, thì cần phải xác định lại việc cha bạn bị bệnh mất trí nhớ ở mức độ nào.

Trước tiên, bạn cần phải đưa cha đi giám định tại tổ chức giám định. Nếu có kết luận cha bạn bị mất năng lực hành vi dân sự thì bạn sẽ phải yêu cầu tòa án tuyên bố cha bạn mất năng lực hành vi dân sự. Sau khi có tuyên bố của tòa án, người giám hộ đương nhiên của cha bạn sẽ là mẹ của bạn. Tuy nhiên, thư bạn có nói mẹ bạn đã già yếu đi lại khó khăn nên không đủ điều kiện làm người giám hộ. Vì vậy người giám hộ đương nhiên tiếp theo sẽ là người con cả và người này có quyền đại diện cho cha bạn trong các giao dịch, tranh chấp dân sự. Chính vì vậy, chỉ cần có giấy ủy quyền của mẹ bạn cho người con cả về phần tài sản riêng của bà.

Trong trường hợp quyền sử dụng đất nói trên là tài sản riêng của cha bạn thì không cần có giấy ủy quyền của mẹ bạn.

Giả sử kết luận giám định cho rằng cha bạn không mất năng lực hành vi dân sự và tòa án không tuyên bố cha bạn mất năng lực hành vi dân sự thì phải có giấy ủy quyền của cả cha mẹ bạn nếu là tài sản chung hoặc giấy ủy quyền của cha bạn nếu là tài sản riêng của cha bạn. Hợp đồng ủy quyền phải được lập thành văn bản có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.