Thủ tục từ chối quyền nuôi con

Khi được Tòa án quyết định trao quyền nuôi con sau khi ly hôn, cha mẹ có quyền từ chối bằng thủ tục từ chối quyền nuôi con. Bài viết dưới đây là cập nhật mới nhất của chúng tôi về thủ tục từ chối quyền nuôi con theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

1. Cơ sở pháp lý

 • Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2014;
 • Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình;
 • Bộ Luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015;

2. Xác định con chung

Theo quy định tại khoản 1 Điều 88 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, con chung của vợ chồng được xác định như sau:

 • Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng.
 • Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân.
 • Con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận là con chung của vợ chồng.

3. Quy định về quyền và nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng con chung

Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

4. Nghĩa vụ cấp dưỡng của cha, mẹ đối với con

Theo quy định tại Điều 110 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, cha mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng đối với con như sau:

“Cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên, con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình trong trường hợp không sống chung với con hoặc sống chung với con nhưng vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng con.”

5. Quyền từ chối nhận con của cha mẹ

Theo quy định của pháp luật, người được xác định là cha, mẹ của con có quyền từ chối nhận con và từ chối thực hiện các nghĩa vụ đối với con. Khi đó, người được xác nhận là cha, mẹ của con phải cung cấp chứng cứ và phải được công nhận bởi Tòa án có thẩm quyền. Cụ thể khoản 2 Điều 88 và khoản 2 Điều 89 Luật hôn nhân và gia đình quy định như sau: “Trong trường hợp cha, mẹ không thừa nhận con thì phải có chứng cứ và phải được Tòa án xác định.” và “Người được nhận là cha, mẹ của một người có thể yêu cầu Tòa án xác định người đó không phải là con mình.”

6. Thẩm quyền giải quyết thủ tục từ chối quyền nuôi con

Khi cha mẹ từ chối nhận con, cha mẹ có quyền thực hiện thủ tục từ chối quyền nuôi con tại cơ quan có thẩm quyền. Vậy cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền  giải quyết thủ tục từ chối quyền nuôi con?

Khoản 2 Điều 35 Bộ Luật Tố tụng dân sự 2015 quy định:

“2. Toà án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết những yêu cầu sau đây:

a) Yêu cầu về dân sự quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6,7, 8, 9 và 10 Điều 27 của Bộ luật này;

b) Yêu cầu về hôn nhân và gia đình quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 10 và 11 Điều 29 của Bộ luật này.”

Căn cứ vào điểm h khoản 2 Điều 39 Luật Tố tụng dân sự:

“Toà án nơi một trong các bên thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn cư trú, làm việc có thẩm quyền giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn”

Như vậy theo các quy định trên, thẩm quyền giải quyết thủ tục từ chối quyền nuôi con thuộc về Tòa án cấp huyện nơi cha hoặc mẹ đang cư trú.

 

7. Mẫu Đơn yêu cầu công nhận thỏa thuận người trực tiếp nuôi dưỡng con

Để thực hiện thủ tục từ chối quyền nuôi con, cha mẹ có thể thỏa thuận về quyền nuôi con chung sau thời kỳ hôn nhân hoặc con chung ngoài giá thú. Việc thỏa thuận này có thể được Tòa án công nhận bằng cách gửi đơn yêu cầu theo mẫu sau:

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THỎA THUẬN VỀ NGƯỜI TRỰC TIẾP NUÔI CON

 

Kính gửi:…………………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi là:

Họ và tên:……………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày……….tháng………..năm……………………………………………………………………

Chứng minh thư số:…………………..cấp ngày……………tại……………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ cơ quan hoặc nơi làm việc:………………………………………………………………..

Thu nhập hàng tháng (lương, thu nhập khác………):…………………………………………

Họ và tên:…………………… …………………………………………………………………………..

Sinh ngày……….tháng………..năm…………………………………………………………………..

Chứng minh thư số:……………cấp ngày……………….tại………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ cơ quan hoặc nơi làm việc:………………………………………………………………..

Thu nhập hàng tháng (lương, thu nhập khác………):…………………………………………

Chúng tôi làm đơn này yêu cầu Toà án nhân dân ……….. công nhận sự tự nguyện thoả thuận của chúng tôi:

Về con chung:……………………………………………………………………………………………………

Họ và tên:…… sinh ngày………..tháng………..năm…………………………………….

Chúng tôi đã thoả thuận về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con hàng tháng như sau:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

…….., ngày………..tháng……….năm 20…

Người mẹ Người cha

Ký và ghi rõ họ tên Ký và ghi rõ họ tên

 

8. Thủ tục từ chối quyền nuôi con tại ACC Group.

ACC Group là công ty chuyên cung cấp dịch vụ hướng dẫn thủ tục từ chối quyền nuôi con. Trình tự ACC Group thực hiện như sau:

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể thực hiện các thủ tục;
 • ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;
 • Tư vấn cho khách hàng những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục;
 • Bàn giao kết quả.

Trên đây là quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục từ chối quyền nuôi con. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình, các bên cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện thủ tục nêu trên.

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật