Thủ tục thế chấp nhà của gia đình

Gia đình tôi gồm có cha mẹ và ba anh em, em gái út của tôi hiện nay tám tuổi. Căn nhà của gia đình do cha mẹ đứng tên, cha tôi đã qua đời năm 2005 không để lại di chúc. Ông bà nội tôi còn sống, ông bà ngoại đã qua đời hơn 20 năm. Sắp tới tôi dự tính vay ngân hàng để xây lại nhà của gia đình và thế chấp bằng chính căn nhà. Vậy nếu mẹ, các em và ông bà nội muốn chuyển giao toàn căn nhà cho tôi sở hữu có được không, nếu được thì sẽ tiến hành như thế nào? Hoặc không cần chuyển giao sở hữu mà chỉ cần dùng để đảm bảo cho khoản vay khi các thành viên trong gia đình có quyền lợi đến tài sản là người bảo lãnh thì có được không?

– Theo quy định tại Điều 120,137,155,156 Luật nhà ở năm 2014, các đồng sở hữu có thể tặng cho nhà ở thuộc sở hữu của mình cho người khác. Do vậy mẹ, các em và ông bà nội của bạn có thể tặng cho phần sở hữu chung trong căn nhà của gia đình để bạn là sở hữu chủ căn nhà này. Hợp đồng tặng cho phải lập thành văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực của ủy ban nhân dân cấp huyện đối với nhà ở tại đô thị, chứng thực của ủy ban nhân dân cấp xã đối với nhà ở tại nông thôn. Trong trường hợp không muốn chuyển quyền sở hữu nhà, các đồng sở hữu nhà có thể ủy quyền cho bạn để bạn thực hiện thủ tục thế chấp căn nhà này tại ngân hàng. Hợp đồng ủy quyền cũng phải lập văn bản và công chứng hoặc chứng thực như hợp đồng tặng cho nhà.

TÌM KIẾM TIN TỨC