Thủ tục ly hôn vắng mặt

Ly hôn vắng mặt có thể được hiểu là 1 trong các bên đương sự vì trở ngại nào đó mà không đến/ không thể đến phiên xét xử theo giấy triệu tập của tòa án, có làm thủ tục xin xét xử vắng mặt hoặc không làm thủ tục xin vắng mặt

1.  Những trở ngại khách quan để vắng mặt tại phiên tòa.

“Trở ngại khách quan” là những trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động như: thiên tai, địch hoạ, nhu cầu chiến đấu, phục vụ chiến đấu, yếu tố về địa lý không tiện đi lại, … làm cho Toà án không thể giải quyết được vụ án trong thời hạn quy định hoặc khiến các bên đương sự không thể có mặt tại tòa án.

“Lý do chính đáng” có thể là: 1 trong các bên gặp vấn đề về sức khỏe, đang phải thi hành án phạt tù, thân nhân đau yếu buộc đương sự phải trực tiếp chăm sóc,….

 

2.  Trình tự giải quyết ly hôn vắng mặt.

Trình tự giải quyết vụ án ly hôn vắng mặt cũng giống với giải quyết vụ án ly hôn thông thường:

–  Nộp hồ sơ xin ly hôn;

–  Thẩm định hồ sơ và quyết định thụ lý vụ án;

–  Hòa giải và Chuẩn bị xét xử;

–  Đưa vụ án ra xét xử.

Trong giai đoạn này, khi gặp những trường hợp vắng mặt của những người tham gia Tố tụng, thông thường Tòa án giải quyết theo nguyên tắc chung như sau:

Nguyên tắc xử lý :

+  Tất cả những người tham người tham gia tố tụng có quyền và nghĩa vụ có mặt tại tòa án theo giấy triệu tập của Tòa;

+  Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, các bên vắng mặt có lý do chính đáng thì Tòa phải hoãn lại phiên xử;

+  Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai, các bên vắng mặt thì Tòa án xét xử vắng mặt họ (trừ trường hợp nếu nguyên đơn vắng mặt đến lần triệu tập thứ 2 thì Tòa coi như nguyên đơn từ bỏ quyền tố tụng, Tòa ra quyết định đình chỉ vụ án không giải quyết, trả lại hồ sơ).

Thời gian tạm hoãn tối đa là 30 ngày

Lưu ý:

Để tránh trường hợp trình tự giải quyết ly hôn bị gián đoạn ảnh hưởng đến thời gian Tòa ra quyết định và bản án ly hôn, Trường hợp những người tham gia tố tụng vì yếu tố địa lý không tiện đi lại có thể làm thủ tục tại Tòa án thụ lý vụ án đề nghị xét xử vắng mặt họ tại tất cả các phiên hòa giải và xét xử ngay từ những bước nộp hồ sơ và tòa có thông báo thụ lý vụ án.