Thủ tục, hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cùng tỉnh 2022

Bài viết sẽ cung cấp chi tiết và chính xác về thủ tục, hồ sơ thành lập chi nhánh trong cùng 1 tỉnh. Làm theo những hướng dẫn trong bài viết này, trong 3 ngày làm việc doanh nghiệp sẽ nhận được giấy phép kinh doanh công nhận chi nhánh do sở Kế Hoạch Đầu Tư nơi công ty bạn đặt trụ sở chi nhánh cấp.

Bài viết gồm những nội dung chính:

 • Hồ sơ thành lập chi nhánh
 • Ngành nghề của chí nhánh công ty
 • Hình thức hoạch toán của chi nhánh công ty trong cùng 1 tỉnh
 • Nơi nộp hồ sơ và thời gian xử lý hồ sơ

Để thành lập chi nhánh, doanh nghiệp cần chuẩn bị:

 • Địa chỉ chi nhánh: Địa chỉ này có thể trùng với địa chỉ công ty mẹ
 • Chứng minh nhân dân sao y công chứng (Thời hạn công chứng không quá 03 tháng so với thời điểm hiện tại.)

Hồ sơ thành lập chi nhánh bao gồm:

 • Đối với công ty TNHH 01 thành viên
 • Thông báo về việc Thành lập chi nhánh – Phụ lục II.8
 • Quyết định của Chủ sở hữu công ty về việc đăng ký hoạt động chi nhánh
 • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh
 • Giấy ủy quyền – Trong trường hợp không phải người đại diện pháp luật công ty trực tiếp đi nộp.
 • Đối với công ty TNHH từ 02 thành viên, công ty CP
 • Thông báo về việc Thành lập chi nhánh – Phụ lục II.8
 • Quyết định Hội đồng thành viên (Hội đồng quản trị) về việc thành lập chi nhánh
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên (Hội đồng quản trị) về việc thành lập chi nhánh công ty
 • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh
 • Giấy ủy quyền – Trong trường hợp không phải người đại diện pháp luật công ty trực tiếp đi nộp.

Ngành nghề của chi nhánh công ty:

Chi nhánh chỉ được đăng ký những ngành nghề mà công ty mẹ hiện có, không được đăng ký ngành nghề mà công ty mẹ chưa đăng ký.

Hình thức hoạch toán của chi nhánh công ty trong cùng 1 tỉnh:

Khi đăng ký thành lập chi nhánh, doanh nghiệp nên cân nhắc lựa chọn hình thức hoạch toán phù hợp cho chi nhánh của công ty mình.

Có 2 hình thức hoạch toán: Hoạch toán độc lập và hoạch toán phụ thuộc.

Hoạch toán độc lập: Chi nhánh đăng ký hình thức này phải làm các công việc như sau

 • Khai thuế ban đầu lên cơ quan thuế
 • Đóng thuế môn bài chi nhánh
 • Mua thiết bị chữ ký số chi nhánh
 • Mở tài khoản ngân hàng cho chi nhánh
 • Khai báo thuế hằng quý và báo cáo tài chính cuối năm
 • Đóng thuế thu nhập chi nhánh

Hoạch toán phụ thuộc: Chi nhánh đăng ký hình thức này phải làm

 • Khai thuế ban đầu lên cơ quan thuế
 • Đóng thuế môn bài chi nhánh
 • Công tác báo cáo kế toán chi nhánh gộp chung với công ty mẹ để báo cáo

Lưu ý: Đối với chi nhánh có ngành ăn uống thì sẽ luôn mặc định là hoạch toán độc lập, vì ngành này đăng ký hoạt động ở quận nào thì cơ quan thuế quận đó sẽ quản lý. Cho nên đối với những công ty khi mở chi nhánh mà không phải hoạt động ngành ăn uống, để được hoạch toán phụ thuộc thì trong những ngành nghề của chi nhánh nên loại bỏ những ngành ăn uống ra khỏi danh sách ngành nghề chi nhánh.

Nơi nộp hồ sơ và thời gian xử lý hồ sơ:

Nơi nộp, hình thức nộp: Nộp trực tiếp tại Sở kế hoạch và đầu tư hoặc nộp online qua mạng.

Thời gian xử lý hồ sơ: Trong vòng 03 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại Sở kế hoạch và đầu tư sẽ cấp GPKD chi nhánh công ty.

Thật tuyệt, nếu bạn không có thời gian thực hiện các công việc kể trên, Công ty Luật ACC sẽ làm thay tất cả các công việc thành lập chi nhánh cho bạn với phí dịch vụ chỉ 700.000đ

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật