Thủ tục đăng ký giám hộ

Thẩm quyền

Việc đăng ký giám hộ phải được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người giám hộ đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi có trụ sở của cơ quan, tổ chức đảm nhận giám hộ.

Trong trường hợp người giám hộ là cá nhân mà không có hoặc chưa có nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nhưng có đăng ký tạm trú có thời hạn theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ khẩu, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người giám hộ đăng ký tạm trú có thời hạn, thực hiện việc đăng ký giám hộ.

Trong trường hợp cơ quan, tổ chức cử người đứng ra đại diện cho cơ quan, tổ chức đó thực hiện việc giám hộ, thì thẩm quyền đãng ký giám hộ cần được thực hiện theo quy định như đối với người giám hộ là cá nhân.

Thủ tục

Khi đăng ký cử người giám hộ, người được cử làm giám hộ phải nộp vãn bản cử giám hộ của cá nhân, cơ quan hoặc tổ chức cử người giám hộ, Giấy chấp thuận việc làm giám hộ của người được cử làm giám hộ.

Xuất trình các giấy tờ sau :

  1. Giấy khai sinh của người giám hộ;
  2. Sổ hộ khẩu gia đình (hoặc Giấy đăng ký tạm trú có thời hạn hoặc Giấy xác nhận cư trú của cơ quan Công an) của người giám hộ;
  3. Chứng minh nhân dân hoặc Giấy uỷ quyền của người hoặc tổ chức được cử làm giám hộ.

Khi đăng ký cử người giám hộ, người cử giám hộ, người được cử làm người giám hộ và người được giám hộ đều phải có mặt. Nếu một người trong số họ vì có lý do chính đáng mà vắng mặt, thì phải có uỷ quyền bằng vãn bản, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú.

Thời hạn đăng ký giám hộ

Thời hạn giải quyết là 7 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Tin cùng chuyên mục
Các tin khác