Thủ tục đăng kí kết hôn cho người từ nước ngoài về

Tôi và chồng sắp cưới đều là người Việt Nam đang làm việc tại Hà Lan. Chúng tôi muốn trở về nước để đăng ký kết hôn. Xin hỏi tôi và chồng sắp cưới phải làm thủ tục đăng ký kết hôn ở đâu và thủ tục như thế nào?

 

Thứ nhất: Thẩm quyền đăng ký kết hôn được quy định tại Khoản 1 Điều 17 Luật hộ tịch năm 2014 về thẩm quyền đăng ký kết hôn: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ thực hiện đăng ký kết hôn.

Thứ hai: Thủ tục đăng ký kết hôn được quy định tại Điều 18 Luật hộ tịch năm 2014 như sau:

1.Hai bên nam, nữ nộp tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định cho cơ quan đăng ký hộ tịch và cùng có mặt khi đăng ký kết hôn.

2.Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình, công chức tư pháp – hộ tịch ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn; công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ thì thời hạn giải quyết không quá 05 ngày làm việc.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, hai người có thể đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn của một trong hai để làm thủ tục, và thủ tục được tiến hành tại Điều 18 Luật hộ tịch năm 2014 như trên.