Thủ tục công chứng, chứng thực di chúc

 

Cơ quan có thẩm quyền công chứng, chứng thực

– Phòng Công chứng;

– Uỷ ban nhân dân xã. phường, thị trấn.

Điều kiện và thủ tục công chứng, chứng thực:

– Cá nhân là người đã thành niên (từ đủ 18 tuổi trở lên) và không bị mất năng lực hành vi dân sự mới có quyền lập di chúc;

– Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

– Người yêu cầu công chứng, chứng thực di chúc phải tự mình yêu cầu công chứng, chứng thực di chúc, không được uỷ quyền cho người khác.

Những giấy tờ cần phải có đối với người yêu cầu công chứng, chứng thực khi yêu cầu công chứng, chứng thực

– Phiếu yêu cầu công chứng, chứng thực theo mẫu quy định;

– Xuất trình giấy tờ tuỳ thân;

– Xuất trình giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản trong trường hợp di chúc có liên quan đến tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng;

– Văn bản đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ trong trường hợp người lập di chúc là người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi.

– Bản di chúc (trong trường hợp do người yêu cầu công chứng, chứng thực di chúc tự soạn thảo);

  •  Thời hạn công chứng, chứng thực

– Không quá 3 ngày làm việc đối với di chúc đơn giản;

– Không quá 10 ngày làm việc đối với di chúc có nội dung phức tạp;

– Không quá 30 ngày làm việc đối với di chúc có nội dung đặc biệt phức tạp.

Lệ phí công chứng, chứng thực

20.000 đồng/trường hợp

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật