THỦ TỤC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA

HỒ SƠ CÔNG BỐ THỰC PHẨM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

1. Thực phẩm thông thường 

– Giấy phép đăng ký kinh doanh (02 bản sao y công chứng) – Ngành nghề có chức năng sản xuất thực phẩm.
– Giấy chứng nhận Cơ sở sản xuất đủ điều kiện vệ sinh thực phẩm (02 bản sao y công chứng) .
– Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (về chỉ tiêu Lý hóa, chỉ tiêu vệ sinh và chỉ tiêu kim loại nặng).  .
– Mẫu sản phẩm (03 mẫu)
Thời gian kiểm nghiệm sản phẩm: 07 ngày làm việc (kể từ ngày gửi mẫu).
Thời gian công bố: 12 ngày làm việc (kể từ ngày ký hồ sơ công bố).
Nơi cấp: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm địa phương .

2. Thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm  

– Giấy phép đăng ký kinh doanh (02 bản sao y công chứng) – Ngành nghề có chức năng sản xuất thực phẩm.
– Giấy chứng nhận Cơ sở sản xuất đủ điều kiện vệ sinh thực phẩm (02 bản sao y công chứng).
– Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (về chỉ tiêu Lý hóa, chỉ tiêu vệ sinh và chỉ tiêu kim loại nặng).
– Mẫu sản phẩm (03 mẫu),
Thời gian kiểm nghiệm sản phẩm: 10 ngày làm việc (kể từ ngày gửi mẫu) .
Thời gian công bố: 15 ngày làm việc (kể từ ngày ký hồ sơ công bố).
Nơi cấp: Cục An toàn vệ sinh thực phẩm  – Bộ Y Tế  .

HỒ SƠ CÔNG BỐ THỰC PHẨM NHẬP KHẨU: 

1. Thực phẩm thông thường

– Giấy phép đăng ký kinh doanh (02 bản sao y công chứng) – Ngành nghề có chức năng kinh doanh thực phẩm.
– Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (Certificate Of Analysis – CA): 02 bản chính hoặc sao y chứng thực Lãnh sự quán VN (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu vệ sinh liên quan). Ghi chú: CA hợp lệ phải do trung tâm kiểm nghiệm độc lập có chức năng phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025, cung cấp giấy chứng nhận ISO 17025.
– Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (02 bộ nhãn có đóng dấu của thương nhân).
– Giấy chứng nhận HACCP hoặc ISO 22.000 của công ty sản xuất .
Thời gian công bố: 15 ngày làm việc (kể từ ngày ký hồ sơ công bố).
Nơi cấp: Cục An toàn vệ sinh thực phẩm – Bộ Y Tế  .

2. Thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, hương liệu thực phẩm

– Giấy phép đăng ký kinh doanh (02 bản sao y công chứng) – Ngành nghề có chức năng kinh doanh thực phẩm.
– Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (Certificate Of Analysis – CA): 02 bản chính hoặc sao y chứng thực Lãnh sự quán VN (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu vệ sinh liên quan).

Ghi chú: CA hợp lệ phải do trung tâm kiểm nghiệm độc lập có chức năng phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025, cung cấp giấy chứng nhận ISO 17025.
– Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale): 02 bản chính hoặc sao y chứng thực Lãnh sự quán VN .
– Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (02 bộ nhãn có đóng dấu của thương nhân).
– Giấy chứng nhận HACCP hoặc ISO 22.000 của công ty sản xuất .
Thời gian công bố: 15 ngày làm việc (kể từ ngày ký hồ sơ công bố).
Nơi cấp: Cục An toàn vệ sinh thực phẩm – Bộ Y Tế.

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật