Thủ tục chỉnh sửa giấy khai sinh

Trong giấy khai sinh của tôi, bị sai năm sinh của mẹ tôi, nay tôi muốn chỉnh sửa lại cho đúng thì cần thủ tục, giấy tờ gì? Hộ khẩu khẩu thường trú của tôi ở TP.HCM, nhưng giấy khai sinh của tôi được cấp tại TP. Đà Nẵng trước năm 1975.

=> Theo quy định pháp luật, đối với việc cải chính họ tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh: Chỉ được thực hiện trong trường hợp có đủ cơ sở để xác định rằng khi đăng ký khai sinh có sự sai sót do ghi chép của cán bộ hộ tịch – tư pháp hoặc do đương sự khai báo nhầm lẫn. Trường hợp yêu cầu cải chính hộ tịch trong Giấy khai sinh do đương sự cố tình sửa chữa sai đăng ký trước đây để hợp thức hóa các hồ sơ, giấy tờ cá nhân hiện tại, thì không giải quyết.

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đã đăng ký khai sinh của người có đơn yêu cầu, có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi họ, tên, chữ đệm; cải chính họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh; xác định lại dân tộc được đăng ký trong bản chính.

Bạn muốn cải chính hộ tịch, phải nộp đơn (theo mẫu quy định) và xuất trình Các giấy tờ sau đây:

a. Bản chính Giấy khai sinh.
Nếu đã mất bản chính Giấy khai sinh, thì có thể thay thế bằng bản sao Giấy khai sinh từ sổ gốc được cấp chưa quá 3 tháng. Trong trường hợp này chỉ có Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi bạn đã đăng ký khai sinh trước đây mới thực hiện việc đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc;
b. Sổ hộ khẩu gia đình (hoặc Giấy đăng ký tạm trú có thời hạn hoặc Giấy xác nhận cư trú của cơ quan Công an) của người có đơn yêu cầu;
c. Chứng minh nhân dân;
d. Các giấy tờ cần thiết khác chứng minh đủ điều kiện theo quy định

Đơn xin cải chính hộ tịch phải nêu rõ lý do và nội dung xin thay đổi, cải chính, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người có đơn yêu cầu cư trú. Trong trường hợp xin thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc tại Uỷ ban nhân dân không phải nơi đã đăng ký khai sinh, thì phải có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi đăng ký khai sinh trước đây.

Thời hạn giải quyết là 15 ngày , kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

TÌM KIẾM TIN TỨC