Thông tư về tha tù trước thời hạn có điều kiện

Các quy định về việc tha tù trước thời hạn cho các phạm nhân được thể hiện như thế nào theo pháp luật? Phạm nhân cần có điều kiện hay phải làm thủ tục gì để được áp dụng tha tù trước thời hạn. ACC xin cung cấp đến bạn đọc thông tư về tha tù trước thời hạn. Mời bạn tham khảo chi tiết về thông tư này.

1. Khái niệm tha tù trước thời hạn có điều kiện

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là biện pháp được Tòa án áp dụng đối với người đang chấp hành án phạt tù khi có đủ các điều kiện theo quy định của Bộ luật Hình sự, xét thấy không cần buộc họ phải tiếp tục chấp hành án phạt tù tại cơ sở giam giữ (Điều 1 Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 66, 106 của Bộ Luật Hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện)

2. Căn cứ pháp luật

 • Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ban hành ngày 27/11/2015 quy định tha tù trước thời hạn có điều kiện tại Điều 66 và Điều 106;
 • Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ban hành ngày 27/11/2015 quy định về thủ tục xét tha tù trước thời hạn có điều kiện tại Điều 368;
 • Thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC quy định phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện;
 • Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 66, 106 của Bộ Luật Hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện

3. Nội dung cơ bản của thông tư về tha tù trước thời hạn

3.1 Phạm vi điều chỉnh

 • Hồ sơ, trình tự, thủ tục xét, đề nghị, quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân và thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện;
 • Hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện và rút ngắn thời gian thử thách cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

3.2 Đối tượng áp dụng

 • Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an, Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu;
 • trại giam, trại tạm giam, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện.

3.3 Hồ sơ, trình tự, thủ tục xét, đề nghị, quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện

Được quy định tại chương II của Thông tư liên tịch số 04/2018 với các quy định về tài liệu cần cho hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn, quy trình lập hồ sơ; xét, đề nghị, thẩm định hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền; xử lý vi phạm Nội quy trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ đối với phạm nhân được đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện trước khi có khi có Quyết định hoặc đã có Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện của Tòa án nhưng chưa công bố.

Các nội dung tại chương II được quy định từ Điều 4 đến Điều 8 của thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC.

3.4 Xét, đề nghị và quyết định rút ngắn thời gian thử thách

Được quy định từ Điều 9 đến Điều 10 Chương III của Thông tư liên tịch 04/2018 về lập hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị, xét, quyết định rút ngắn thời gian thử thách của cơ quan có thẩm quyền.

3.5 Thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện, quyết định rút ngắn thời gian thử thách, cấp Giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; trình tự, hồ sơ đề nghị và thi hành quyết định hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện.

4. Dịch vụ thực hiện các dịch vụ pháp lý tại ACC Group

ACC Group là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ, thủ tục về pháp lý cho cá nhân, doanh nghiệp.

Trình tự ACC Group thực hiện như sau:

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể thực hiện các thủ tục;
 • ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;
 • Tư vấn cho khách hàng những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục;
 • Bàn giao kết quả.

Trên đây là một số thông tin về thông tư tha tù trước thời hạn có điều kiện. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình, các bên cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện thủ tục nêu trên.