Thông báo 31/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên

Thông báo 31/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 31/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ VĂN THÀNH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH ĐIỆN BIÊN

Ngày 22 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Trước đó, Phó Thủ tướng đã dự Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên Phủ. Cùng dự buổi làm việc có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh và đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính.

Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên báo cáo; ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kết luận như sau:

ĐÁNH GIÁ CHUNG

Tỉnh Điện Biên có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng an ninh của khu vực Tây Bắc, là địa phương có tiềm năng đa dạng về tài nguyên khoáng sản, là vùng đất đặc biệt về văn hóa và cách mạng, nơi diễn ra chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu; quê hương của nhiều dân tộc anh em với những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc.

Trong những năm qua, được sự quan tâm lớn của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ngành, cùng với sự năng động, sáng tạo, quyết tâm và nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, đồng bào các dân tộc, nhân dân tỉnh Điện Biên, kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân GRDP trong 05 năm giai đoạn 2016-2020 đạt 5,7%. Trong năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021- 2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 6,01% (gấp hơn hai lần so với tốc độ tăng trưởng bình quân chung của cả nước). Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 1.640,661 tỷ đồng tăng 25,84% so với năm 2020. Lĩnh vực xây dựng, công nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao, tăng 11,1% so với năm 2020. Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp đạt được những kết quả quan trọng. Tốc độ phát triển đô thị, phát triển kết cấu hạ tầng nhanh đi cùng với bảo đảm cảnh quan, môi trường đô thị xanh, sạch sẽ, khang trang. Các dự án hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông được quan tâm, đặc biệt Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên Phủ bằng hình thức PPP là dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn đầu tiên của cả nước được khởi công trong năm 2022.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân, cộng đồng các dân tộc tỉnh Điện Biên và những thành tựu quan trọng đạt được về phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng, an sinh xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước trong năm 2021.

Bên cạnh những tiềm năng và kết quả đạt được, tỉnh còn những khó khăn, tồn tại như: địa hình khó khăn, dân cư phân bố rộng, rải rác vì vậy cần đầu tư lớn để xây dựng đồng bộ hạ tầng về giao thông, điện, nước sinh hoạt cho người dân, (hiện vẫn còn gần 10% người dân trên địa bàn tỉnh chưa được sử dụng điện); tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với bình quân chung của cả nước, số hộ có nguy cơ tái nghèo còn lớn, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch còn hạn chế, nhất là quản lý xây dựng theo quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch rừng; cải cách hành chính và môi trường kinh doanh cần được cải thiện.

VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

Cần quyết tâm cao hơn, từng bước vượt qua khó khăn, huy động mọi nguồn lực để giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, thực hiện hiệu quả 03 Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2030, đảm bảo tất cả người dân trên địa bàn tỉnh được sử dụng điện, nước sạch, có được việc làm, sinh kế ổn định.

Tập trung ưu tiên cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, coi đây là điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế – xã hội, tạo cơ sở thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp lớn, khai thác được các tiềm năng của địa phương, nhất là phát triển du lịch. Trong đó, cần rà soát, cập nhật, bổ sung quy hoạch, ưu tiên các dự án hạ tầng giao thông kết nối Cảng hàng không Điện Biên với các trung tâm kinh tế, văn hóa, lịch sử, các cửa khẩu và các địa phương trong vùng, đảm bảo đồng bộ, thuận lợi cho các doanh nghiệp, du khách trong nước và quốc tế đến với Điện Biên Phủ.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Quy hoạch tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo đồng bộ, có tầm nhìn xa, chiến lược.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, xây dựng hành lang pháp lý thông thoáng, thu hút các doanh nghiệp lớn có tiềm lực, uy tín đến đầu tư, đặc biệt là vào cơ sở hạ tầng dịch vụ, thương mại, phát huy tiềm năng, lợi thế về du lịch, truyền thống văn hóa lịch sử, từ đó tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người dân, tăng nguồn thu cho địa phương, tránh phụ thuộc nhiều vào ngân sách Trung ương.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tăng cường quảng bá, giới thiệu hình ảnh con người, truyền thống lịch sử vẻ vang của Điện Biên đến du khách trong và ngoài nước.

Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển bền vững Mắc ca giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở để các địa phương (trong đó có tỉnh Điện Biên) thực hiện.

VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA TỈNH

Về việc giúp đỡ tỉnh trong việc kêu gọi, vận động, huy động các nguồn lực xã hội hóa, nguồn vốn ngân sách, vốn ODA để triển khai Đề án kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trong đó có các Chương trình “Mái ấm nghĩa tình”, “Bừng sáng Điện Biên”, Chương trình giảm nghèo, an sinh xã hội

Đồng ý với kiến nghị của Tỉnh. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Đề án kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, trình các cấp có thẩm quyền xem xét.

Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 cho Đề án sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (Đề án 79)

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương xem xét, xử lý kiến nghị của tỉnh Điện Biên, rà soát danh mục các dự án thành phần của Đề án 79, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo quy định.

Về việc điều chỉnh, bổ sung Tổng công suất quy hoạch phát triển nguồn năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Giao Bộ Công thương nghiên cứu kiến nghị của tỉnh Điện Biên trong quá trình hoàn thiện Quy hoạch điện VIII, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Về đề xuất đầu tư tuyến cao tốc Sơn La – Điện Biên – Cửa khẩu Tây Trang giai đoạn 1 (Đoạn từ TP Điện Biên Phủ – nút giao km15+800/QL279) theo phương thức PPP, giao cho tỉnh Điện Biên là cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai dự án

Ủng hộ về chủ trương, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên làm rõ khả năng cân đối nguồn lực đầu tư dự án trong giai đoạn 2021 – 2025, thống nhất với Bộ Giao thông vận tải về tiến trình đầu tư, trình Thủ tướng Chính phủ giao cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của Luật PPP.

Về việc bố trí ngân sách Trung ương để thực hiện Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 279 đoạn Điện Biên – Tây Trang và Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4H đoạn qua tỉnh Điện Biên

Đồng ý về nguyên tắc. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải tổng hợp 02 dự án nêu trên vào danh mục sử dụng nguồn vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Trước mắt Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam tăng cường duy tu, sửa chữa từ nguồn vốn bảo trì đường bộ để đảm bảo khai thác an toàn 02 tuyến đường quốc lộ nêu trên.

Về việc nâng cấp lối mở A Pa Chải – Long Phú lên thành cửa khẩu song phương

Ủng hộ về chủ trương. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên lập hồ sơ về việc nâng cấp cửa khẩu, gửi Bộ Ngoại giao để chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định theo đúng quy định tại Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.

Về ban hành cơ chế, chính sách và hướng dẫn triển khai thực hiện, đảm bảo điều kiện để sớm giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn đối với 03 Chương trình Mục tiêu quốc gia

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 448/VPCP-QHĐP ngày 18/01/2022.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công Thương, Ngoại giao, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động Thương binh và Xã hội;
– Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
– Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên;
– VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTgCP,
Trợ lý, thư ký các PTTgCP, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, NN, CN, TH;
– Lưu: VT, QHĐP (3b). Q.Cường

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

Trần Văn Sơn