Thời gian tính ngày nghỉ phép năm và các khoản trợ cấp

Theo điều 75 Bộ luật lao động, cứ năm năm làm việc liên tục, người lao động (NLĐ) được cộng thêm một ngày phép năm. Vậy số năm làm việc được tính từ ngày vào làm việc hay từ ngày được ký hợp đồng lao động (HĐLĐ)? Nếu ngày ký HĐLĐ so với ngày làm việc cách nhau một khoảng thời gian khá lâu, thời gian để tính được áp dụng như thế nào?

NLĐ làm việc trên một năm chấm dứt HĐLĐ thì có thể được xét trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc. Vậy thời gian được tính ở đây là kể từ lúc ký HĐLĐ hay từ ngày vào làm việc? Giả sử ngày vào làm việc với ngày ký HĐLĐ cách nhau quá xa thì được tính cụ thể như thế nào?

Theo quy định tại khoản 1 điều 23 Bộ luật lao động ngày 20/11/2019 (Bộ luật số: 45/2019/QH14) của Quốc hội thì “Hợp đồng lao động có hiệu lực kể từ ngày hai bên giao kết, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.”

Như vậy, thời gian để tính ngày nghỉ phép năm, trợ cấp mất việc hay trợ cấp thôi việc được tính kể từ ngày có hiệu lực của hợp đồng theo quy định nêu trên.

 

Ngoài ra theo quy định tại điểm a khoản 3 điều 8 nghị định 145/2020/NĐ-CP, tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm:

  • Thời gian người lao động đã trực tiếp làm việc;
  • Thời gian thử việc
  • Thời gian được người sử dụng lao động cử đi học;
  • Thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;
  • Thời gian nghỉ việc để điều trị, phục hồi chức năng lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà được người sử dụng lao động trả lương theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
  • Thời gian nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật mà được người sử dụng lao động trả lương;
  • Thời gian ngừng việc không do lỗi của người lao động;
  • Thời gian nghỉ hằng tuần theo Điều 111, nghỉ việc hưởng nguyên lương theo Điều 112, Điều 113, Điều 114, khoản 1 Điều 115;
  • Thời gian thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đại diện người lao động theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 176

Thời gian bị tạm đình chỉ công việc theo Điều 128 của Bộ luật Lao động.