Thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai

Trường hợp thực hiện các biện pháp tránh thai, pháp luật cũng quy định về thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về điều kiện và thời gian hưởng chế độ này theo quy định mới nhất.

1. Khái quát chung về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thai sản

1.1 Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm xã hội gồm:

  • Bảo hiểm xã hội bắt buộc: Bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia.
  • Bảo hiểm xã hội tự nguyện:

Bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

2.2 Bảo hiểm thai sản

Bảo hiểm thai sản có thể nói rằng là loại bảo hiểm đặc biệt và có ý nghĩa quan trọng trong đời sống an sinh xã hội. Đối tượng mà bảo hiểm thai sản hướng đến là những đối tượng yếu thế hơn trong xã hội, khi lao động nữ sinh con, mang thai hộ, nhờ mang thai hộ, nhận nuôi con nuôi thì là lúc họ cần được xã hội quan tâm đặc biệt. Đối tượng được áp dụng chế độ thai sản khi đáp ứng điều kiện hưởng chế độ thai sản thì sẽ được hưởng chế độ thai sản.

Trong đó, thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai là một trong các nội dung của chế định về bảo hiểm thai sản.

2. Quy định pháp luật về điều kiện hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Lao động nữ mang thai;

– Lao động nữ sinh con;

– Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

– Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

– Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

– Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

Như vậy, lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản mà đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì thuộc đối tượng được hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai. Khi đó người lao động sẽ quan tâm đến thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai.

3. Thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai

Khi thực hiện các biện pháp tránh thai thì người lao động được hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai được quy định như sau:

  • 07 ngày đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai;
  • 15 ngày đối với người lao động thực hiện biện pháp triệt sản.

Lưu ý: Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Hy vọng với những chia sẻ ở trên, ACC đã giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC theo Hotline hoặc để lại thông tin để được các chuyên viên của chúng tôi chủ động liên hệ tư vấn nhanh chóng, chính xác nhất.