Thỏa thuận làm việc quá thời gian quy định

Tôi đang làm chủ một doanh nghiệp tư nhân. Xin hỏi giữa tôi và người lao động có được quyền tự nguyện thỏa thuận ký kết một hợp đồng lao động có thời gian làm việc quá 8 giờ một ngày và làm cả ngày lễ, chủ nhật (365 ngày/năm) với mức lương cao hơn bình thường hay không? (Ng. Th.M. – Q.10, TP.HCM)

Theo quy định ở Bộ Luật dân sự, các bên trong quan hệ hợp đồng có quyền tự do giao kết hợp đồng nhưng không được trái pháp luật, trái đạo đức xã hội. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 105 và Khoản 1 Điều 111 Bộ Luật lao động 2019, thời gian làm việc không quá 8 giờ trong một ngày hoặc 48 giờ trong một tuần, mỗi tuần người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục.

Như vậy, việc giao kết hợp đồng lao động giữa bạn và người lao động mà có thời gian làm việc quá 8 giờ một ngày và làm cả ngày lễ, chủ nhật (365 ngày/năm) với mức lương cao hơn bình thường là trái pháp luật, trái với nguyên tắc giao kết hợp đồng, không được pháp luật cho phép.

TÌM KIẾM TIN TỨC