Thay đổi thông tin trên giấy khai sinh

Hơn 15 năm trước, vì nhiều lý do khó khăn mà khi sinh con, tên của con tôi trên giấy khai sinh phải mang họ cha của người khác. Nay vợ chồng chúng tôi muốn con được mang đúng họ của cha. Chúng tôi cũng đã có kết quả giám định ADN rằng tôi và con tôi đúng là cha con ruột thịt. Xin hỏi: chúng tôi có thể thay đổi thông tin trên giấy khai sinh của con chúng tôi được không?

Ông có thể thay đổi thông tin trên giấy khai sinh của người con theo nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15-11-2015. Việc thay đổi này được thực hiện như sau:

Trước tiên, ông cần tiến hành thủ tục đăng ký việc nhận con theo quy định tại mục VI, nghị định 158. Sau khi đã có quyết định công nhận việc nhận con do chủ tịch UBND cấp xã ký và cấp, người có yêu cầu thay đổi họ thực hiện thủ tục thay đổi họ theo quy định tại Điều 7 ”Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thì còn phải có sự đồng ý của người đó”

Cải chính tên cha trong giấy khai sinh

Tháng 11-2008, tôi bị phía Úc từ chối cấp visa đi du lịch sang nước này vì trong hồ sơ tôi khai qua Úc để thăm người em gái cùng cha khác mẹ, nhưng trong giấy khai sinh của tôi và người em đó thì tên người cha có sự khác nhau. Cụ thể, khai sinh này ghi tên Nguyễn Liêm và khai sinh khác ghi tên Nguyễn Văn Lâm. Thực tế thì cha của chúng tôi có hai tên như vậy, nhưng Lãnh sự quán Úc yêu cầu tôi phải chứng minh hai tên đó là của một người. Tôi phải làm sao?

NGUYỄN THỊ THÔNG

Chị  không trình bày rõ, nhưng  có khả năng cha chị có  hai tên và một trong hai tên đó đã không được các cơ quan chức năng chính thức ghi nhận trong các giấy tờ cá nhân của ông, nên mới dẫn đến sự khác biệt giữa hai giấy khai sinh của hai con.

Theo khoản 2 Điều 7 Nghị định 123 ngày 15-11-2015,  người dân được phép cải chính những nội dung đã được đăng ký trong sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh nhưng có sai sót trong khi đăng ký. Người yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch phải nộp tờ khai (theo mẫu quy định), xuất trình bản chính giấy khai sinh của người cần thay đổi, cải chính hộ tịch và các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch.

Nếu chị có các giấy tờ, chứng từ thể hiện tên người cha trên khai sinh của mình là không chính xác, chị có thể liên hệ với UBND cấp huyện, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây, để nộp hồ sơ xin cải chính phần tên cha. Ngược lại, nếu khai sinh của người em ở nước ngoài ghi không chính xác và nay muốn cải chính để tạo thuận lợi cho chị được nhập cảnh, người em này có thể liên hệ với UBND cấp huyện, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây, để nộp hồ sơ xin cải chính phần tên cha.

TÌM KIẾM TIN TỨC