Thay đổi di chúc chung khi đã lập

Hai vợ chồng tôi chỉ có một đứa con trai. Năm 2005, vợ chồng tôi có làm tờ di chúc chung để lại toàn bộ nhà và đất cho con tôi. Tôi nghe nói làm di chúc chung, sau này nếu một trong hai người qua đời, thì phần tài sản chung đó người còn lại không được bán, như vậy có đúng không?

Khi làm di chúc, nên thực hiện di chúc chung hay riêng để sau này thuận tiện hơn? L.N.K. (P.Phú Thuận, Q.7, TP.HCM)

Theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015, nếu một trong hai vợ chồng bạn qua đời trước, thì di chúc chung mà vợ chồng bạn đã lập vẫn chưa có hiệu lực, và phần di sản của người mất sẽ được người còn lại quản lý. Tuy nhiên, người còn lại có thể sửa đổi di chúc chung hoặc lập một bản di chúc mới liên quan đến phần tài sản của riêng mình trong khối tài sản chung khiến bản di chúc chung chỉ có hiệu lực đối với phần di sản của người đã chết và phần di sản của người chết sẽ được chia thừa kế theo di chúc. Người còn lại có thể định đoạt và được bán phần tài sản riêng của mình nằm trong khối tài sản chung này. Lưu ý là người còn lại vẫn được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trừ khi người còn lại từ chối nhận di sản theo luật định.

Nếu là di chúc chung của vợ chồng thì vợ chồng có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ bất cứ lúc nào. Khi vợ hoặc chồng muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc chung thì phải được sự đồng ý của người kia; nếu một người đã chết thì người kia chỉ có thể sửa đổi, bổ sung di chúc liên quan đến phần tài sản của mình và vẫn có thể định đoạt phần tài sản của mình trong khối tài sản chung của vợ chồng. Vì vậy, vấn đề lựa chọn di chúc riêng hay chung của vợ chồng cho thuận tiện là phụ thuộc ý nguyện của từng cá nhân và hoàn cảnh riêng của gia đình (điều 687, 759, Bộ luật dân sự 2015).

TÌM KIẾM TIN TỨC