Thành phần tham gia phiên toà phúc thẩm

Nhờ có phiên tòa phúc thẩm mà nhiều vụ án tránh được oan sai, đảm bảo việc xét xử được diễn ra theo đúng pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của con người.

Thành phần tham gia phiên tòa phúc thẩm theo quy định tạị Bộ luật tố tụng hình sự bao gồm ba Thẩm phán và trong trường hợp cần thiết có thể có thêm hai Hội thẩm và bắt buộc phải có Kiểm sát viên Viện kiểm sát cùng cấp. Nếu kiểm sát viên vắng mặt thì phiên tòa sẽ bị hoãn.

 Người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của đương sự, người kháng cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc kháng cáo, kháng nghị được triệu tập tham gia phiên tòa. Nếu có người vắng mặt mà có lý do chính đáng thì Hội đồng xét xử có thể vẫn tiến hành xét xử nhưng không được ra bản án hoặc quyết định không có lợi cho bị cáo hoặc đương sự vắng mặt. Trong các trường hợp khác thì phải hoãn phiên tòa. Việc hoãn phiên tòa không được quá 30 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn.

Tòa án cấp phúc thẩm sẽ quyết định những người khác có được tham gia phiên tòa hay không khi xét thấy cần thiết.