Thẩm quyền cấp giấy phép an ninh, trật tự cho cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke

Giấy phép an ninh, trật tự được cấp bởi cơ quan Công an, tuy nhiên đối với mỗi ngành nghề, giấy phép sẽ được cấp bởi các cơ quan Công an khác nhau. Bài viết dưới đây là cập nhật mới nhất của chúng tôi về thẩm quyền cấp giấy an ninh trật tự karaoke.

 

Cơ sở pháp lý

Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính Phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Thẩm quyền cấp giấy phép an ninh, trật tự cho cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự cho cơ sở kinh doanh karaoke được cấp bởi cơ quan Công an cấp huyện thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Cụ thể như sau:

“Công an cấp huyện thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý các cơ sở kinh doanh (trừ các cơ sở kinh doanh quy định tại điểm a khoản 1, điểm a khoản 2 Điều này), bao gồm:

a) Các cơ sở kinh doanh cung ứng dịch vụ sử dụng súng bắn sơn; kinh doanh dịch vụ karaoke; kinh doanh dịch vụ xoa bóp; kinh doanh dịch vụ cầm đồ; kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên; kinh doanh khí;

b) Các cơ sở kinh doanh không phải là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú và kinh doanh dịch vụ in;

c) Các đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của cơ quan, tổ chức cấp huyện.” (Điều 24)

 

Trên đây là một số thông tin về giấy an ninh trật tự karaoke. Để tránh vi phạm các quy định của pháp luật gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, sản xuất, chúng ta cần hiểu rõ các quy định của luật hiện hành về vấn đề pháp lý nêu trên.

 

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật