Muốn tách thửa đất dưới 30m2 cần điều kiện gì?

Theo khoản 1, khoản 3 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013, người sử dụng đất được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi đáp ứng đủ các điều kiện:

– Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Đất không có tranh chấp;

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

– Trong thời hạn sử dụng đất.

Việc đăng ký quyền sử dụng đất trong trường hợp tặng cho phải được thực hiện tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Ngoài ra, bố mẹ bạn muốn tặng cho bạn nhà trên đất thì nhà ở phải đảm bảo các điều kiện được quy định tại Điều 118 Luật Nhà ở 2014 như sau:

– Có Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật: Có giấy chứng nhận trong trường hợp này được hiểu là bố mẹ bạn đã thực hiện đăng ký quyền sở hữu nhà ở vào sổ đỏ đã được cấp theo quy định tại Điều 95 Luật Đất đai 2013;

– Không thuộc diện đang có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu;

– Không bị kê biên để thi hành án hoặc không bị kê biên để chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Không thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất, có thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời, người nhận tài sản là bạn phải thuộc một trong những trường hợp được phép nhận tài sản là quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở theo quy định tại Điều 169 Luật Đất đai 2013, cụ thể:

– Là người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép mua nhà ở tại Việt Nam (người được phép nhập cảnh vào Việt Nam, có hộ chiếu Viêt Nam còn thời hạn hoặc mang hộ chiếu nước ngoài nhưng có giấy tờ/tài liệu chứng minh còn quốc tịch Việt Nam/xác nhận của Sở Tư pháp nơi thường trú trước đây tại Việt Nam xác nhận có nguồn gốc là người Việt Nam);

– Hoặc là người Việt Nam;

Như vậy nếu đáp ứng các điều kiện nêu trên bạn không thuộc các trường hợp không được nhận chuyển nhượng, tặng cho thì gia đình bạn có thể thực hiện thủ tục sang tên Sổ đỏ.
Trên đây là giải đáp liên quan đến việc tách thửa đất dưới 30m2.

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật