Soạn thảo hợp đồng thuê thiết bị cập nhật thủ tục 2020

Tài sản đem cho thuê luôn đi kèm nhiều điều kiện như điều kiện sử dụng, điều kiện vận hành. Và thiết bị đem cho thuê cũng phải đảm bảo các điều kiện, yêu cầu của bên cho thuê. Việc cho thuê tài sản hay thiết bị luôn kèm theo các rủi ro trong việc sử dụng và quản lý thiết bị. Đây là điều mà bên cho thuê quan tâm vì thiết bị đem cho thuê là tài sản của họ. Vì vậy để đảm bảo được thiết bị cho thuê được trả lại với sự hao mòn hợp lý cũng như đảm bảo quyền lợi của bên thuê, các bên nên xác lập hợp đồng cho thuê thiết bị. Sau đây ACC GROUP sẽ đưa ra những hướng dẫn trong việc soạn thảo hợp đồng cho thuê thiết bị cập nhật thủ tục năm 2020.

1. Hợp đồng cho thuê thiết bị là gì?

Xét theo quy định tại điều 105-BLDS 2015 về tài sản: “1. Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. 2. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai”

Thiết bị cũng là một loại tài sản –động sản của chủ sở hữu. Vì vậy hợp đồng cho thuê thiết bị có bản chất là hợp đồng cho thuê tài sản. Là sự thỏa thuận giữa cá bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản – thiết bị cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn và bên thuê thiết bị phải trả tiền cho thuê. Tuy nhiên tùy vào loại thiết bị mà hợp đồng sẽ có những điều chỉnh để đảm bảo yêu cầu sử dụng hay vận hành riêng phù hợp với loại thiết bị dó.

2. Điểm cần lưu ý khi soạn thảo hợp đồng cho thuê thiết bị?

 • Mục đích thuê thiết bị: Một trong những đặc điểm nổi bật của hợp đồng cho thuê thiết bị chính là mục đích thuê và sử dụng thiết bị của bên thuê. Trong trường hợp bên thuê đặt ra yêu cầu cao về mặt kỹ thuật, hay vận hành thì trong hợp đồng điều khoản về chất lượng kỹ thuật, vận hành của thiết bị và kết quả mang lại từ hoạt động của thiết bị phải được xem xét kỹ. Trong trường hợp bên thuê đặt ra yêu cầu về số lượng thiết bị thì trước khi ký hợp đồng, bên thuê cần tập trung xem xét về điều khoản liên quan đến số lượng, điều khoản về nghĩa vụ, điều khoản về phạt vi phạm trong trường hợp bên cho thuê không đảm bảo được số lượng thiết bị mà hai bên đã thống nhất. 

Vì hợp đồng cho thuê thiết bị là hợp đồng song vụ, nên hợp đồng sẽ làm phát sinh quan hệ nghĩa vụ giữa các bên khi tham gia hợp đồng, mà trong quan hệ này các bên đều có nghĩa vụ với nhau. Nên đối với điều khoản liên quan đến mục đích thuê, bên thuê cũng có nghĩa vụ đảm bảo phải sử dụng thiết bị đúng mục đích. Khi bên thuê vi phạm nghĩa vụ này, bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bên thuê bồi thường thiệt hại.

 • Giá thuê: Đặc điểm pháp lý của hợp đồng cho thuê là có tính đền bù, khi hợp đồng được thiết lập hai bên chuyển giao cho nhau những lợi ích tương ứng. Khi bên cho thuê đạt được mục đích thuê thì phải trả tiền thuê cho bên có thiết bị cho thuê. Pháp luật Việt Nam tôn trọng việc thỏa thuận của các bên trong hợp đồng, nên các bên có thể thỏa thuận về giá thuê, trường hợp không thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng thì giá thuê được xác định theo giá thị trường tại thời diểm và địa điểm giao kết hợp đồng (Điều 473-BLDS 2015)
 • Sửa chữ, bảo trì, thay thế: Tùy vào nhu cầu của bên thuê, mục tiêu khai thác công dụng, công năng của thiết bị mà bên thuê sẽ đưa ra những yêu cầu về thiết bị trong thời gian thuê. Tuy nhiên đối tượng của hợp đồng cho thuê – thiết bị luôn phải duy trì được tình trạng tốt, còn sử dụng được. Nếu hư hỏng hay có khuyết tật thì bên cho thuê phải sửa chữa. Nếu thiết bị cho thuê bị giảm rút giá trị so với thỏa thuận tại điều khoản quy định về thiết bị mà không phải do lỗi của bên thuê thì bên thuê được quyền yêu cầu bên cho thuê thực hiện các biện pháp để khắc phục – sửa chữa, hoặc giải quyết vấn đề bằng cách giảm giá hoặc đổi thiết bị khác hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bên cho thuê bồi thường thiệt hại. 
 • Thời hạn: Đối với hợp đồng cho thuê tài sản nói chung và hợp đồng cho thuê thiết bị nói riêng, vấn đề hao mòn tài sản luôn là vấn đề mà bên cho thuê quan tâm. Vì vậy để đảm bảo mức độ hao mòn hợp lý của các thiết bị và đảm bảo được mục đích sử dụng trong một khoảng thời gian, điều khoản về thời hạn là một trong những điều khoản quan trọng. Thời hạn cho thuê là một khoảng thời gian xác định, hết khoảng thời gian đó, hợp đồng cho thuê chấm dứt. Thời hạn thuê do các bên thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận thì được xác định theo mục đích thuê. Bên thuê tài sản sử dụng tài sản vào một mục đích nhất định, sau khi đạt được mục đích thì hợp đồng thuê tài sản chấm dứt (Điều 474-BLDS 2015).

3. Tên gọi khác của hợp đồng

Thiết bị có nhiều loại, có thiết bị kỹ thuật, thiết bị phục vụ xây dựng, thiết bị văn phòng, thiết bị chuyên dụng.

 Tại Khoản 1 Điều 3 Quyết định 18/2019/QĐ-TTg quy định về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng. Máy móc, thiết bị dược định nghĩa như sau: “Máy móc, thiết bị là một kết cấu hoàn chỉnh, gồm các chi tiết, cụm chi tiết, bộ phận có liên kết với nhau để vận hành, chuyển động theo mục đích sử dụng được thiết kế.”

Vì vậy đối với từng loại thiết bị sẽ có hợp đồng cho thuê khác nhau:

Hợp đồng cho thuê thiết bị.; Hợp đồng thuê và cho thuê thiết bị; Hợp đồng cho thuê máy…

4. Các điều khoản cơ bản của hợp đồng

Điều 1: Thỏa thuận thuê tài sản

 • Mục đích:
 • Tài sản: Thiết bị
 • Số lượng:
 • Mô tả: Cụ thể có thể soạn thêm phụ lục mô tả về thiết bị với các thông số kỹ thuật cụ thể.

Điều 2: Thời gian thuê

Điều 3: Giá thuê, thanh toán

Điều 4: Kỹ thuật, chất lượng thiết bị

Điều 5: Lặp đặt, hướng dẫn, đào tạo vận hành

Điều 6: Bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế

Điều 7: Trách nhiệm – ràng buộc – phạt hợp đồng (nếu có)

Điều 8: Chấm dứt hợp đồng

Điều 9: Tranh chấp

Điều 10: Quy định chung

PHỤ LỤC I. TÀI SẢN THUÊ (nếu có)

PHỤ LỤC II. TIỀN THUÊ TÀI SẢN, THANH TOÁN (nếu có)

5. ACC GROUP là công ty chuyên cung cấp dịch vụ soạn thảo Hợp đồng cho thuê thiết bị

Trình tự thực hiện của ACC Group như sau:

 • Thu thập thông tin khách hàng để tiến hàng tư vấn cụ thể và chi tiết;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC soạn thảo hồ sơ;
 • Tiến hành soạn thảo hồ sơ khi đã nhận đủ thông tin khách hàng cung cấp;
 • Trao đổi, tư vấn cho khách hàng những điểm cần lưu ý trong hợp đồng;
 • Bàn giao kết quả và thanh lý hợp đồng.

Trên đây là một số thông tin hướng dẫn về soạn thảo hợp đồng cho thuê thiết bị.

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật